[da-dansk] slide show og slideshow

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] slide show og slideshow

I Impress har vi "Slide show" der pt oversættes på fire forskellige måder:
diasshow
diasvisning
præsentation
diasfremvisning

Hvis det er selve præsentationen man taler om skal det vel oversættes med
"Præsentation", men jeg kan ikke gennemskue om det også dækker visning af
et enkelt dias. I så fald ville jeg nok foretrække "Diasvisning" i de
tilfælde.

Derudover står der "Slideshow" tre steder, der alle oversættes til
"Præsentation". Er "slideshow" ikke en stavefejl? De har da ikke tradition
for at sammensætte navneord i engelsk - så vidt jeg ved...

Hvad siger I?

Venligst, David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Ejnar Zacho Rath Ejnar Zacho Rath
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] slide show og slideshow

Jeg synes også, at visning af en enkelt side, må hedde diasvisning, og
visning af hele møget må være en præsentation - selv om
Retskrivningsordbogen godt nok kender "diasshow".  Men det bliver vel svært
at finde ud af, hvornår der er tale om hvilken form for "slide show"?

Vh
Ejnar

Den 28. november 2017 kl. 23.02 skrev David Lamhauge <
[hidden email]>:

> I Impress har vi "Slide show" der pt oversættes på fire forskellige måder:
> diasshow
> diasvisning
> præsentation
> diasfremvisning
>
> Hvis det er selve præsentationen man taler om skal det vel oversættes med
> "Præsentation", men jeg kan ikke gennemskue om det også dækker visning af
> et enkelt dias. I så fald ville jeg nok foretrække "Diasvisning" i de
> tilfælde.
>
> Derudover står der "Slideshow" tre steder, der alle oversættes til
> "Præsentation". Er "slideshow" ikke en stavefejl? De har da ikke tradition
> for at sammensætte navneord i engelsk - så vidt jeg ved...
>
> Hvad siger I?
>
> Venligst, David
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.
> libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>--
Ejnar Zacho Rath
Kølstrup Bygade 48
Kølstrup
5300  Kerteminde

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] slide show og slideshow

In reply to this post by David Lamhauge
Den 28/11/2017 23.03 skrev "David Lamhauge" <[hidden email]>:

...

Derudover står der "Slideshow" tre steder, der alle oversættes til
"Præsentation". Er "slideshow" ikke en stavefejl? De har da ikke tradition
for at sammensætte navneord i engelsk - så vidt jeg ved...


Normalt sammensætter de ikke ord, men i visse tilfælde gør de det bare
alligevel. I tilfældet slide show ser det dog ud til, ud fra et par
søgninger på nettet, at det mest normale er at skrive det i to ord, og for
mig ser det da også forkert ud at skrive det i ét ord. Men fx sideshow
skrives i ét ord. *Go figure*, som de siger.

Jesper

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes