[da-stavekontrol] Rettigheder på extensions.libreoffice.org

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
esben_aaberg esben_aaberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-stavekontrol] Rettigheder på extensions.libreoffice.org

Hej Leif
Jeg prøver at rette kompatibilitet på nogle af de gamle udvidelser påhttps://extensions.libreoffice.org/extensions/stavekontrolden-danish-dictionary
Men jeg får en " Error     There were some errors."!
Jeg tror at det måske er noget med rettigheder. Så jeg ville høre dig, om du vil prøve at logge på, og trykke på "Sharing", og her give mig alle rettigheder? Det ser nemlig ud til at man kan give andre bruger rettigheder.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg


--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes