[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.2 frigivet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
esben_aaberg esben_aaberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.2 frigivet

Hej
Jeg her lige frigivet Stavekontrolden 2.2!
Vil I kontrollere at det virker som det skal og om jeg har lavet nogle meningsforstyrrende stavefejl?
Stavekontrolden - Danish dictionary — LibreOffice Extensions

Med venlig hilsen
Esben Aaberg


--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes