[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
esben_aaberg esben_aaberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.3

Stavekontrolden 2.3 er frigivet.

Den kan hentes her:
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/stavekontrolden-danish-dictionary


Med venlig hilsen

Esben Aaberg

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes