[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.4 frigivet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
esben_aaberg esben_aaberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.4 frigivet

Hej
Endelig... jeg har lige lagt Stavekontrolden 2.4 op:https://extensions.libreoffice.org/extensions/stavekontrolden-danish-dictionary
Det er nu lykkedes mig at får stabiliseret byggescriptet og få fjernet de fleste af de regression fejl der opstod.
2.4 er den anden største, hvis vi kigger på sidst behandlede ord og den største hvis vi tager kompleksiteten med i de rettelser der er fortaget, siden vi forlod betastadiet.
I må gerne rapportere tilbage, hvis I spotter fejl eller andre uregelmæssigheder med den nye version.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes