[da-stavekontrol] Underligt ordforslag

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-stavekontrol] Underligt ordforslag

Jeg skriver ordet "personfølsomme" og får forslaget "personfolsømme".

Jeg kan regne ud at det er en kombination af to ordsammensætninger, men vi
bør nok rette, så personfølsomme ikke bliver markeret som fejl og så
personfolsømme ikke bliver foreslået.


Mvh
Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

esben_aaberg esben_aaberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: [da-stavekontrol] Underligt ordforslag

Hej Leif

Du bruger en version 1.6 eller tidligere, den aktuelle udgave er 2.1!

/Esben________________________________
 Fra: Leif Lodahl <[hidden email]>
Til: "[hidden email]" <[hidden email]>
Sendt: 14:44 tirsdag den 9. april 2013
Emne: [da-stavekontrol] Underligt ordforslag
 
Jeg skriver ordet "personfølsomme" og får forslaget "personfolsømme".

Jeg kan regne ud at det er en kombination af to ordsammensætninger, men vi
bør nok rette, så personfølsomme ikke bliver markeret som fejl og så
personfolsømme ikke bliver foreslået.


Mvh
Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes