[da-stavekontrol] Ændring af aff-filen - Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
esben_aaberg esben_aaberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-stavekontrol] Ændring af aff-filen - Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes

Hej

Jeg påtænker at ændre regel 85 "Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes", så den kan håndtere ord som trykkammer og telefonnummer.

Regel 85  "Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes" bruges i ordklasserne:
Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes
Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes, bestemt form med -re eller -ere

Ord der bruger reglen i dag:
tetraeder sb., -et, tetraedre, tetraedrene
dydsmønster sb., dydsmønst(e)ret, dydsmønstre, dydsmønstrene

Nye ord der vil kunne bruges fremadrettet i "Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes":
kølergitter sb., -et, kølergitre, kølergitrene
trykkammer sb., -et, trykkamre, trykkamrene
telefonnummer sb., -et, telefonnumre, telefonnumrene

Jeg har ikke fundet nogen eksempler på ord i "Substantiv, intetkøn, re i flertal, stamme -er fjernes, bestemt form med -re eller -ere" der har den nye opbygning.

Ændres fra:
#Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
SFX 85 Y 4
SFX 85 er rene/944 er    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 er    +GENITIV
SFX 85 er re/944 er    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 er    +GENITIV

Ændres til:
#Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
SFX 85 Y 20
SFX 85 er rene/944 [^mt]er    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 [^mt]er    +GENITIV
SFX 85 er re/944 [^mt]er    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 [^mt]er    +GENITIV
SFX 85 er rene/944 [^m]mer    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 [^m]mer    +GENITIV
SFX 85 er re/944 [^m]mer    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 [^m]mer    +GENITIV
SFX 85 er rene/944 [^t]ter    +PLUR_BEK
SFX 85 er renes/944 [^t]ter    +GENITIV
SFX 85 er re/944 [^t]ter    +PLUR_UBEK
SFX 85 er res/944 [^t]ter    +GENITIV
SFX 85 mer rene/944 mmer    +PLUR_BEK
SFX 85 mer renes/944 mmer    +GENITIV
SFX 85 mer re/944 mmer    +PLUR_UBEK
SFX 85 mer res/944 mmer    +GENITIV
SFX 85 ter rene/944 tter    +PLUR_BEK
SFX 85 ter renes/944 tter    +GENITIV
SFX 85 ter re/944 tter    +PLUR_UBEK
SFX 85 ter res/944 tter    +GENITIV

Det er ca. 110 ord der p.t. vil nyde gavn af den nye opbygning.
Mange af ordene skal behandles, som et resultat af nye staveprincipper i RO2012.


Med venlig hilsen

Esben Aaberg


--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes