deinstalacja

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Waldemar Kozieł Waldemar Kozieł
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

deinstalacja

Szanowni Państwo !!!

Chciałem odinstalować wersję LibreOffice 5.4.3.2x64.msi i zainstalować
najnowszą wersję 6.0.2 pl ale pojawił się problem z deinstalacją starej
wersji i instalacją nowszej.

Dzięki za ewentualną pomoc.

Z poważaniem,

Waldemar Kozieł


I would uninstall older version LibreOffice 5.4.3.2x64.msi and install
latest version 6.0.2 pl but J hit a problem with it - see attachment.

Sincerely,

Waldemar Kozieł


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted