geluid onderbreken tijdens impress presentatie...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Pieter Pieter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

geluid onderbreken tijdens impress presentatie...

Een paar dagen geleden vroeg ik in deze mailing list of er iem. is die
weet hoe (en of) je geluid kan onderbreken gedurende het geven van een
impress-presentatie. Ik heb nog geen reactie gehad.
Maar ik was nu in de gelegenheid een tweede scherm "aan mijn laptop te
hangen" en dat leverde onverwachte resultaten. Hier
https://www.dropbox.com/s/br226wz99rkijdi/prestenatie.jpg?dl=0  is een
link naar een schermafdruk die ik maakte.

Op de afbeelding zie je twee schermen. Eén van die schermen is de
"presenter console" die je alleen maar te zien krijgt wannéén je een
presentatie laat zien. Ik had gehoopt, en ook wel verwacht, dat de
presenter console de mogelijkheid zou bieden spelende audio of video te
onderbreken tijdens een presentatie. Maar dat is NIET zo.
Wat mij hoop gaf was het woordje "help" in de presenter console (waar de
rode pijl naar wijst). Als je daarop klikt gebeurt in werkelijkheid het
volgende: libreoffice crasht 1) meteen en 2) altijd.

Verder heb ik die muzieknoot omcirkelt in de afbeelding. Ik heb het
nooit bij de hand gehad maar is het mogelijk zo'n element van je
presentatie te verbergen voor het publiek?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted