[gl-discuss] 4.0.4 e varios máis

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] 4.0.4 e varios máis

Publiquei o anuncio da última versión

http://blog.openoffice.gl/libo-libreoffice/article/libreoffice-4-0-4-derradeira-e

Para o que aproveitei a ligazón da páxina de wiki que está facendo
Xosé, aínda que non estea rematada.

- A tradución da vindeira versión 4.1.0 está rematada
- A tradución de OpenOffice 4.0 tamén está rematada

Agradécese calquera nota ou fallo que vexades nas probas que xa se poden facer.

A TDF tamén anuncia desde hoxe unha caza de erros, durante os
vindeiros 15 días, polo que é o momento ideal de pulir todo o que se
poida.--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar