[gl-discuss] Aos membros da comunidade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Aos membros da comunidade

Publiquei varias notas sobre as novas versións de OpenOffice e
LibreOffice así como unha nota de condolencias porque non se me ocorre
mellor maneira de amosar o meu pesar nestes días... seguir traballando
e suspender calquera festa.

http://blog.openoffice.gl/

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar