[gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice. Cando
queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na versión en
galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
recursos)

Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?


     Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés Combinación
galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
todo
Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar

      Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e substituír KEY_B
; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text Document)
KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir       Ctrl Save
"KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X" Cut
KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S" Save
as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como

    Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
Subliñado Ctrl S Subrayado

As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión e hai
que prestar atención sobre todo a

Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
Maiús + Ctrl + S (gardar como)

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Miguel Bouzada Miguel Bouzada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

Vexo que andades a votas con grosa ...

http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-3-de-la-letra-y-sus-partes/

*Espesor o grueso* es la distancia «c» entre las caras laterales de la
letra. A la vista está que las letras de una misma caja son todas de un
mismo cuerpo, aunque no todas tendrán igual grueso; pues la m será siempre
más ancha que la l; la b, más ancha que la i, etc.

cando asesedes opinarei, se é que o tedes a ben.

2012/11/9 Anton Meixome <[hidden email]>

> Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice. Cando
> queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na versión en
> galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
> recursos)
>
> Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?
>
>
>      Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés Combinación
> galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
> SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
> todo
> Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar
>
>       Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e substituír
> KEY_B
> ; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text
> Document)
> KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
> Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir       Ctrl Save
> "KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X" Cut
> KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S" Save
> as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como
>
>     Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
> Subliñado Ctrl S Subrayado
>
> As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión e hai
> que prestar atención sobre todo a
>
> Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
> Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
> Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
> Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
> Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
> Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
> Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
> Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
> Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
> Maiús + Ctrl + S (gardar como)
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en
> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>--
Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
http://galpon.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

Eu persoalmente prefiro os atallos do inglés que é aos que estou
afeito. Pero tamén é certo que se queremos atraer usuarios de
LibreOffice ou OpenOffice en castelán e incluso de Microsoft Office
sería necesario facilitarlles a vida co tema dos atallos.

A solución que se me ocorre agora mesmo é ver se hai algunha maneira
de indicar predefinicións de atallos no LibreOffice, de xeito que para
a localización ao galego haxa as dúas opcións dispoñíbeis. Estou case
seguro de que este problema non se restrinxe unicamente ao galego,
polo que os desenvolvedores de LibreOffice quizais queiran facer algo
ao respecto.

Deica

2012/11/9 Miguel Bouzada <[hidden email]>:

> Vexo que andades a votas con grosa ...
>
> http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-3-de-la-letra-y-sus-partes/
>
> *Espesor o grueso* es la distancia «c» entre las caras laterales de la
> letra. A la vista está que las letras de una misma caja son todas de un
> mismo cuerpo, aunque no todas tendrán igual grueso; pues la m será siempre
> más ancha que la l; la b, más ancha que la i, etc.
>
> cando asesedes opinarei, se é que o tedes a ben.
>
> 2012/11/9 Anton Meixome <[hidden email]>
>
>> Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice. Cando
>> queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na versión en
>> galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
>> recursos)
>>
>> Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?
>>
>>
>>      Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés Combinación
>> galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
>> SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
>> todo
>> Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar
>>
>>       Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e substituír
>> KEY_B
>> ; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text
>> Document)
>> KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
>> Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir       Ctrl Save
>> "KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X" Cut
>> KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S" Save
>> as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como
>>
>>     Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
>> Subliñado Ctrl S Subrayado
>>
>> As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión e hai
>> que prestar atención sobre todo a
>>
>> Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
>> Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
>> Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
>> Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
>> Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
>> Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
>> Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
>> Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
>> Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
>> Maiús + Ctrl + S (gardar como)
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>>
>> --
>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en
>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>> borrar
>>
>
>
>
> --
> Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> http://galpon.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

2012/11/9 Anton Meixome <[hidden email]>:
> Por aí vou Leandro...
>
> Tools → Customice → Keyboard
>
> e aí cargar unha determinada selección de atallos a gusto do consumidor

O que eu tiña en mente é que estas dúas seleccións de atallos xa veñan
instaladas co LibreOffice. É dicir, que haxa outra lista de seleccións
onde se poida seleccionar rapidamente cal queres usar.

Deica

> 2012/11/9 Leandro Regueiro <[hidden email]>
>>
>> Eu persoalmente prefiro os atallos do inglés que é aos que estou
>> afeito. Pero tamén é certo que se queremos atraer usuarios de
>> LibreOffice ou OpenOffice en castelán e incluso de Microsoft Office
>> sería necesario facilitarlles a vida co tema dos atallos.
>>
>> A solución que se me ocorre agora mesmo é ver se hai algunha maneira
>> de indicar predefinicións de atallos no LibreOffice, de xeito que para
>> a localización ao galego haxa as dúas opcións dispoñíbeis. Estou case
>> seguro de que este problema non se restrinxe unicamente ao galego,
>> polo que os desenvolvedores de LibreOffice quizais queiran facer algo
>> ao respecto.
>>
>> Deica
>>
>> 2012/11/9 Miguel Bouzada <[hidden email]>:
>> > Vexo que andades a votas con grosa ...
>> >
>> >
>> > http://www.unostiposduros.com/tratado-de-tipografia-3-de-la-letra-y-sus-partes/
>> >
>> > *Espesor o grueso* es la distancia «c» entre las caras laterales de la
>> > letra. A la vista está que las letras de una misma caja son todas de un
>> > mismo cuerpo, aunque no todas tendrán igual grueso; pues la m será
>> > siempre
>> > más ancha que la l; la b, más ancha que la i, etc.
>> >
>> > cando asesedes opinarei, se é que o tedes a ben.
>> >
>> > 2012/11/9 Anton Meixome <[hidden email]>
>> >
>> >> Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice.
>> >> Cando
>> >> queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na
>> >> versión en
>> >> galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
>> >> recursos)
>> >>
>> >> Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?
>> >>
>> >>
>> >>      Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés
>> >> Combinación
>> >> galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
>> >> SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
>> >> todo
>> >> Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar
>> >>
>> >>       Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e
>> >> substituír
>> >> KEY_B
>> >> ; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text
>> >> Document)
>> >> KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
>> >> Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir       Ctrl
>> >> Save
>> >> "KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X"
>> >> Cut
>> >> KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S"
>> >> Save
>> >> as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como
>> >>
>> >>     Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
>> >> Subliñado Ctrl S Subrayado
>> >>
>> >> As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión e
>> >> hai
>> >> que prestar atención sobre todo a
>> >>
>> >> Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
>> >> Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
>> >> Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
>> >> Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
>> >> Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
>> >> Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
>> >> Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
>> >> Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
>> >> Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
>> >> Maiús + Ctrl + S (gardar como)
>> >>
>> >> --
>> >> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> >> Galician community LibO & AOO
>> >>
>> >> --
>> >> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> >> O arquivo está dispoñible en
>> >> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> >> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>> >> borrar
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
>> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>> > http://galpon.org
>> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>> >
>> > --
>> > Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> > O arquivo está dispoñible en
>> > http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> > As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>> > borrar
>
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
damufo damufo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

In reply to this post by Anton Meixome
Boas:
Eu os atallos non os modificaría, deixaría os orixinais sempre.
Non deixan de ser códigos que eu non modificaría.
É máis, nin sequera modificaría os códigos da formulas de calc.
Para min que estean traducidos é un inconveniente. Como digo non deixan
de ser códigos (formulas), para min é como traducir operacións matemáticas.
Se hai algo que me gusta do libreoffice é que respecta os atallos.
É xenial poder mudar o idioma da interface e que os atallos segan sendo
os mesmos, e volvendo á pregunta inicial, penso que o erro é da
tradución aos español.
Deica.

En 09/11/2012 17:24, Anton Meixome escribiu:

> Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice. Cando
> queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na versión en
> galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
> recursos)
>
> Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?
>
>
>       Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés Combinación
> galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
> SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
> todo
> Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar
>
>        Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e substituír KEY_B
> ; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text Document)
> KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
> Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir       Ctrl Save
> "KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X" Cut
> KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S" Save
> as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como
>
>      Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
> Subliñado Ctrl S Subrayado
>
> As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión e hai
> que prestar atención sobre todo a
>
> Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
> Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
> Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
> Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
> Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
> Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
> Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
> Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
> Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
> Maiús + Ctrl + S (gardar como)
>

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
m.a.riosv m.a.riosv
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en inglés, castelán e galego

El 10/11/12 17:46, damufo [via Document Foundation Mail Archive] escribió:

> Boas:
> Eu os atallos non os modificaría, deixaría os orixinais sempre.
> Non deixan de ser códigos que eu non modificaría.
> É máis, nin sequera modificaría os códigos da formulas de calc.
> Para min que estean traducidos é un inconveniente. Como digo non deixan
> de ser códigos (formulas), para min é como traducir operacións matemáticas.
> Se hai algo que me gusta do libreoffice é que respecta os atallos.
> É xenial poder mudar o idioma da interface e que os atallos segan sendo
> os mesmos, e volvendo á pregunta inicial, penso que o erro é da
> tradución aos español.
> Deica.
>
> En 09/11/2012 17:24, Anton Meixome escribiu:
>
>  > Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice.
> Cando
>  > queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na
> versión en
>  > galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
>  > recursos)
>  >
>  > Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?
>  >
>  >
>  >       Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés
> Combinación
>  > galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
>  > SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
>  > todo
>  > Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar
>  >
>  >        Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e
> substituír KEY_B
>  > ; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text
> Document)
>  > KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
>  > Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir
> Ctrl Save
>  > "KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X"
> Cut
>  > KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S"
> Save
>  > as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como
>  >
>  >      Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
>  > Subliñado Ctrl S Subrayado
>  >
>  > As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión
> e hai
>  > que prestar atención sobre todo a
>  >
>  > Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
>  > Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
>  > Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
>  > Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
>  > Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
>  > Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
>  > Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
>  > Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
>  > Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
>  > Maiús + Ctrl + S (gardar como)
>  >
>
> --
> Correo a [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4017955&i=0>
> para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://nabble.documentfoundation.org/gl-discuss-Atallos-de-teclado-en-LibO-en-ingles-castelan-e-galego-tp4017770p4017955.html
>
> To start a new topic under Discuss, email
> [hidden email]
> To unsubscribe from Discuss, click here
> <
> NAML
> <
http://nabble.documentfoundation.org/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>

Estou de acordo, coa idea de non mudar os atallos, e deixar os orixinais.

En canto as funcións, non sei si todos coñecen que existen unha opción
en calc para mantelas en inglés con calquera idioma de interface, non
lembro desde que versión a lo menos desde a 3.5.

Menú/Ferramentas/Opcións/LibreOffice calc/Fórmulas - Usar nomes ingleses
de funcións.

Saúdos.

damufo damufo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Atallos de teclado en LibO en ingles, castelan e galego

Boas:

En 10/11/2012 19:08, mariosv escribiu:

> El 10/11/12 17:46, damufo [via Document Foundation Mail Archive] escribió:
>> Boas:
>> Eu os atallos non os modificaría, deixaría os orixinais sempre.
>> Non deixan de ser códigos que eu non modificaría.
>> É máis, nin sequera modificaría os códigos da formulas de calc.
>> Para min que estean traducidos é un inconveniente. Como digo non deixan
>> de ser códigos (formulas), para min é como traducir operacións matemáticas.
>> Se hai algo que me gusta do libreoffice é que respecta os atallos.
>> É xenial poder mudar o idioma da interface e que os atallos segan sendo
>> os mesmos, e volvendo á pregunta inicial, penso que o erro é da
>> tradución aos español.
>> Deica.
>>
>> En 09/11/2012 17:24, Anton Meixome escribiu:
>>
>>   > Moitos usuarios galegos instalan a versión en español de LibreOffice.
>> Cando
>>   > queren utilizar os atallos de teclado hai notables diferenzas na
>> versión en
>>   > galego (que segue a orixe e a do castelań que "localiza" moito estes
>>   > recursos)
>>   >
>>   > Que opinión tedes? Debemos reconsideralo? Podemos mellorar este asunto?
>>   >
>>   >
>>   >       Teclas previas Función Combinación inglés Interface inglés
>> Combinación
>>   > galego Interface galego Combinacións español Interface español  Ctrl
>>   > SelectAll "KEY_A" Select All KEY_A Seleccionar todo KEY_E Seleccionar
>>   > todo
>>   > Ctrl FocusToFindbar "KEY_F" Find KEY_F Atopar KEY_F; KEY_B Buscar
>>   >
>>   >        Ctrl SearchDialog "KEY_H" Find & Replace KEY_H Atopar e
>> substituír KEY_B
>>   > ; KEY_H Buscar y reemplazar       Ctrl AddDirect "KEY_N" New (Text
>> Document)
>>   > KEY_N Novo (Dcumento de texto) KEY_N; KEY_U Nuevo (Documento de texto)
>>   > Ctrl Open "KEY_OPEN" Open KEY_OPEN; KEY_O Abrir KEY_A Abrir
>> Ctrl Save
>>   > "KEY_S" Save KEY_S Gardar KEY_G; KEY_S Guardar       Ctrl Cut "KEY_X"
>> Cut
>>   > KEY_X Cortar KEY_X; KEY_DELETE Cortar       Ctrl+Maiús SaveAs "KEY_S"
>> Save
>>   > as KEY_S Gardar como KEY_S Guardar como
>>   >
>>   >      Ctrl BBold Ctrl B Grosa Ctrl N Negrita      Ctrl U Underline Ctrl U
>>   > Subliñado Ctrl S Subrayado
>>   >
>>   > As que son iguais non paga a pena. En resumo: hai bastante confusión
>> e hai
>>   > que prestar atención sobre todo a
>>   >
>>   > Ctrl + A (galego= selección; castelán= abrir)
>>   > Ctrl + B (galego = grosa; castelán = buscar)
>>   > Ctlr + F (galego= atopar; castelán → Ctrl +B)
>>   > Ctlr + H (galego= atopar e substituír; castelán → Ctlr +B)
>>   > Ctrl + O  (galego = abrir; castelán → Ctrl + A)
>>   > Ctlr +E (non existe; castelán = selección)
>>   > Ctlr + N (galego = novo; castelán = negrita)
>>   > Ctlr + S (galego = gardar; castelán = subrayado)
>>   > Ctlr + U (galego = subliñar; castelán = novo documento?)
>>   > Maiús + Ctrl + S (gardar como)
>>   >
>>
>> --
>> Correo a [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4017955&i=0>
>> para saber como desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>> borrar
>>
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>> below:
>> http://nabble.documentfoundation.org/gl-discuss-Atallos-de-teclado-en-LibO-en-ingles-castelan-e-galego-tp4017770p4017955.html
>>
>> To start a new topic under Discuss, email
>> [hidden email]
>> To unsubscribe from Discuss, click here
>> <
>> NAML
>> <
http://nabble.documentfoundation.org/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>
>
> Estou de acordo, coa idea de non mudar os atallos, e deixar os orixinais.
>
> En canto as funcións, non sei si todos coñecen que existen unha opción
> en calc para mantelas en inglés con calquera idioma de interface, non
> lembro desde que versión a lo menos desde a 3.5.
>
> Menú/Ferramentas/Opcións/LibreOffice calc/Fórmulas - Usar nomes ingleses
> de funcións.
Grazas polo apuntamento! Moi útil.

>
> Saúdos.
>
>
>
>
>
> --
> View this message in context: http://nabble.documentfoundation.org/gl-discuss-Atallos-de-teclado-en-LibO-en-ingles-castelan-e-galego-tp4017770p4017965.html
> Sent from the Discuss mailing list archive at Nabble.com.
>

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar