[gl-discuss] Chegando a versión 3.6

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Chegando a versión 3.6

Novidades

https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.6/gl

-- non viría nada mal que houbese algo máis de colaboración na tradución de
páxinas estables do wiki --

Data

Release 3.6.0 Week 31, Jul 30 - Aug 5, 2012

Prereleases
http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/

Ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/LibreOffice
Instalación  de pre-releases en Ubuntu (alfa e beta)

https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-prereleases/

Bugs
https://bugs.launchpad.net/~libreoffice

Despois dun ano de experiencia no seguimento do novo ritmo de
desenvolvemento, creo que teño unha opinión formada sobre o que cómpre
atender. A partir de agora creo que só compensa facer "campaña" pública
cando se trate de cambios importantes... que son

- cando se cambia a ramificación e se introducen novidades salientables
para os usuarios : 3.3  →  3.5 → 3.6

- cando calquera das ramificacións chega a versións estables finais, aptas
para uso corporativo ou institucional: 3.4.5 → 3.5.5

Comentade o que vos pareza interesante.Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar