[gl-discuss] Como estar ao día

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Como estar ao día

Para estar ao día

http://twitter.com/#!/docufoundation

http://blog.documentfoundation.org/

Naturalmente para saber os intríngulis de todo simplemente hai que
subscribirse ás roldas

[hidden email]

[hidden email] (desenvolvemento)

[hidden email]

[hidden email] (especialmente interna)

Esas entre as máis notables, pero hai máis (wiki, web, marquetin,  etc)

E prepararse a recibir uns 70 correos cada día normal. Os días de
cristos e debates intensos nin vos conto.

;-)

Un saúdo,

Antón


--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl // http://blog.libreoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar