[gl-discuss] Corrector Trasno-Volga 12.10

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Corrector Trasno-Volga 12.10

Nova versión estable do corrector

http://extensions.openoffice.org/en/project/Trasno-volga

Espero que Miguel Branco poña a noticia en Trasno para máis detalles.


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar