[gl-discuss] Demoledor e toca webs :(

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Miguel Bouzada Miguel Bouzada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Demoledor e toca webs :(

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/pdf/2011-07-25_ares.pdf

--
Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)» http://galpon.org
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
David Vázquez David Vázquez
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Demoledor e toca webs :(

Parece o mundo ó revés...
vaia panda de descerebrados.
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Demoledor e toca webs :(

In reply to this post by Miguel Bouzada
Intentan facer do defecto, virtude

Aquí o "preferente" vai ser o "único" e isto vaille dar ao OOXML desta
empresa unha vantaxe enro

Para dicir, somos incapaces nos próximos 2 anos de dar nin un paso
adiante, nin sequera recomendamos  que se faga porque imos comprar a
MS o novo MSOffice e non se nos ocorre nin pedir que, como requisito
básico para o ámbito institucional, ofreza a posibilidade de usar ODF
ou incluso denunciar que o formato OOXML de Microsoft non segue nin o
seu propio estándar (ISO/IEC 29500:2008)

Así que se queremos poder mandar-recibir documentos editable odt coa
Administración esta tería que comprar o plugin de ... Oracle para que
o poidan abrir.

Vai ser ben irónico que teñamos que utilizar a capacidade de
LIbreOffice para abrir e gardar nese OOXML  de MS para relacionarnos

2011/10/25 Miguel Bouzada <[hidden email]>:

> http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/pdf/2011-07-25_ares.pdf
>
> --
> Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)» http://galpon.org
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl // http://blog.libreoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar