[gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

classic Classic list List threaded Threaded
14 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Ola,

Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
importante (das de tres números).

Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
necesarias para optimizar a tradución da interface.

Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.

Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
decidir algunhas cousas como

master document > documento principal / mestre
grid > grade / gradicela

Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/

Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.

:-DGalego

Terminology

Antón Méixome
any anonymous user

Website

Antón Méixome
any anonymous user
mbouzada

Impress Remote (Android)

Antón Méixome
Xosé

LibreOffice 4.1 – UI

Antón Méixome

LibreOffice 4.2 – UI

Antón Méixome

LibreOffice 4.3 – UI

Adolfo Jayme Barrientos
Antón Méixome
any anonymous user
marcos
roirosal
unho
Xosé

LibreOffice 4.3 – Help

Antón Méixome
any anonymous user
Cristina Uceda Camba
Ferran Vidal i Marginet
roirosal
serval2412
unho
Xosé

---------- Forwarded message ----------
From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
<[hidden email]>, libreOffice-QA
<[hidden email]>


Dear Community,

The Document Foundation is pleased to announce the first release
candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
as ready for production use yet, however feel free to give it a try
instead of 4.3.2.

A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3

The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
builds download page at

  http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/

Developers and QA might also be interested in the symbol server for
windows debug information (see the release notes linked below for
details)

Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:

  https://bugs.freedesktop.org

A good way to assess the release candidate quality is to run some
specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:

 http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test

For other ways to get involved with this exciting project - you can
e.g. contribute code:

  http://www.libreoffice.org/community/developers/

translate LibreOffice to your language:

  http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide

or help with funding our operations:

  http://donate.libreoffice.org/

A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
from our wiki:

  http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1

Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
contributed to the LibreOffice project - this release would not have
been possible without your help.

On behalf of the Community,

Christian
_______________________________________________
LibreOffice mailing list
[hidden email]
http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:

> Ola,
>
> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
> importante (das de tres números).
>
> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>
> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>
> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
> decidir algunhas cousas como
>
> master document > documento principal / mestre

Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"


> grid > grade / gradicela

Creo que isto xa está acordado como "grade":

* http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
* http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html


> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>
> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>
> :-D
>
>
>
> Galego
>
> Terminology
>
> Antón Méixome
> any anonymous user
>
> Website
>
> Antón Méixome
> any anonymous user
> mbouzada
>
> Impress Remote (Android)
>
> Antón Méixome
> Xosé
>
> LibreOffice 4.1 – UI
>
> Antón Méixome
>
> LibreOffice 4.2 – UI
>
> Antón Méixome
>
> LibreOffice 4.3 – UI
>
> Adolfo Jayme Barrientos
> Antón Méixome
> any anonymous user
> marcos
> roirosal
> unho
> Xosé
>
> LibreOffice 4.3 – Help
>
> Antón Méixome
> any anonymous user
> Cristina Uceda Camba
> Ferran Vidal i Marginet
> roirosal
> serval2412
> unho
> Xosé
>
>
>
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
> <[hidden email]>, libreOffice-QA
> <[hidden email]>
>
>
> Dear Community,
>
> The Document Foundation is pleased to announce the first release
> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
> instead of 4.3.2.
>
> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>
> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
> builds download page at
>
>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>
> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
> windows debug information (see the release notes linked below for
> details)
>
> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>
>   https://bugs.freedesktop.org
>
> A good way to assess the release candidate quality is to run some
> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>
>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>
> For other ways to get involved with this exciting project - you can
> e.g. contribute code:
>
>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>
> translate LibreOffice to your language:
>
>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>
> or help with funding our operations:
>
>   http://donate.libreoffice.org/
>
> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
> from our wiki:
>
>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>
> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
> been possible without your help.
>
> On behalf of the Community,
>
> Christian
> _______________________________________________
> LibreOffice mailing list
> [hidden email]
> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Iso é o que digo,

Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
100% da IU.
2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:

> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>> Ola,
>>
>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>> importante (das de tres números).
>>
>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>
>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>
>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>> decidir algunhas cousas como
>>
>> master document > documento principal / mestre
>
> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>
>
>> grid > grade / gradicela
>
> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>
> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>
>
>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>
>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>
>> :-D
>>
>>
>>
>> Galego
>>
>> Terminology
>>
>> Antón Méixome
>> any anonymous user
>>
>> Website
>>
>> Antón Méixome
>> any anonymous user
>> mbouzada
>>
>> Impress Remote (Android)
>>
>> Antón Méixome
>> Xosé
>>
>> LibreOffice 4.1 – UI
>>
>> Antón Méixome
>>
>> LibreOffice 4.2 – UI
>>
>> Antón Méixome
>>
>> LibreOffice 4.3 – UI
>>
>> Adolfo Jayme Barrientos
>> Antón Méixome
>> any anonymous user
>> marcos
>> roirosal
>> unho
>> Xosé
>>
>> LibreOffice 4.3 – Help
>>
>> Antón Méixome
>> any anonymous user
>> Cristina Uceda Camba
>> Ferran Vidal i Marginet
>> roirosal
>> serval2412
>> unho
>> Xosé
>>
>>
>>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>> <[hidden email]>
>>
>>
>> Dear Community,
>>
>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>> instead of 4.3.2.
>>
>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>
>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>> builds download page at
>>
>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>
>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>> windows debug information (see the release notes linked below for
>> details)
>>
>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>
>>   https://bugs.freedesktop.org
>>
>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>
>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>
>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>> e.g. contribute code:
>>
>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>
>> translate LibreOffice to your language:
>>
>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>
>> or help with funding our operations:
>>
>>   http://donate.libreoffice.org/
>>
>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>> from our wiki:
>>
>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>
>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>> been possible without your help.
>>
>> On behalf of the Community,
>>
>> Christian
>> _______________________________________________
>> LibreOffice mailing list
>> [hidden email]
>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>>
>> --
>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Vale,

Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
mestra pero master document como documento principal. O interesante de
"mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.


Protected _by a master password (recommended)
Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)Master Form
Formulario principal

Master Pages
Páxinas principais

~Master
~Principal

etc.


2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:

> Iso é o que digo,
>
> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
> 100% da IU.
>
>
>
>
> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>> Ola,
>>>
>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>> importante (das de tres números).
>>>
>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>
>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>
>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>> decidir algunhas cousas como
>>>
>>> master document > documento principal / mestre
>>
>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>
>>
>>> grid > grade / gradicela
>>
>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>
>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>
>>
>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>
>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>
>>> :-D
>>>
>>>
>>>
>>> Galego
>>>
>>> Terminology
>>>
>>> Antón Méixome
>>> any anonymous user
>>>
>>> Website
>>>
>>> Antón Méixome
>>> any anonymous user
>>> mbouzada
>>>
>>> Impress Remote (Android)
>>>
>>> Antón Méixome
>>> Xosé
>>>
>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>
>>> Antón Méixome
>>>
>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>
>>> Antón Méixome
>>>
>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>
>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>> Antón Méixome
>>> any anonymous user
>>> marcos
>>> roirosal
>>> unho
>>> Xosé
>>>
>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>
>>> Antón Méixome
>>> any anonymous user
>>> Cristina Uceda Camba
>>> Ferran Vidal i Marginet
>>> roirosal
>>> serval2412
>>> unho
>>> Xosé
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> ---------- Forwarded message ----------
>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>> <[hidden email]>
>>>
>>>
>>> Dear Community,
>>>
>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>> instead of 4.3.2.
>>>
>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>
>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>> builds download page at
>>>
>>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>
>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>> details)
>>>
>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>
>>>   https://bugs.freedesktop.org
>>>
>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>
>>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>
>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>> e.g. contribute code:
>>>
>>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>
>>> translate LibreOffice to your language:
>>>
>>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>
>>> or help with funding our operations:
>>>
>>>   http://donate.libreoffice.org/
>>>
>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>> from our wiki:
>>>
>>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>
>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>> been possible without your help.
>>>
>>> On behalf of the Community,
>>>
>>> Christian
>>> _______________________________________________
>>> LibreOffice mailing list
>>> [hidden email]
>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>
>>>
>>> --
>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>> Galician community LibO & AOO
>>>
>>> --
>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Nota:

Entre varios outros detalles menores cambiouse

Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento

Por mellor adaptación á norma RAG

2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:

> Vale,
>
> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
> mestra pero master document como documento principal. O interesante de
> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.
>
>
> Protected _by a master password (recommended)
> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>
>
>
> Master Form
> Formulario principal
>
> Master Pages
> Páxinas principais
>
> ~Master
> ~Principal
>
> etc.
>
>
> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>> Iso é o que digo,
>>
>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>> 100% da IU.
>>
>>
>>
>>
>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>> Ola,
>>>>
>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>> importante (das de tres números).
>>>>
>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>
>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>
>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>
>>>> master document > documento principal / mestre
>>>
>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>>
>>>
>>>> grid > grade / gradicela
>>>
>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>
>>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>
>>>
>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>
>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>
>>>> :-D
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Galego
>>>>
>>>> Terminology
>>>>
>>>> Antón Méixome
>>>> any anonymous user
>>>>
>>>> Website
>>>>
>>>> Antón Méixome
>>>> any anonymous user
>>>> mbouzada
>>>>
>>>> Impress Remote (Android)
>>>>
>>>> Antón Méixome
>>>> Xosé
>>>>
>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>
>>>> Antón Méixome
>>>>
>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>
>>>> Antón Méixome
>>>>
>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>
>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>> Antón Méixome
>>>> any anonymous user
>>>> marcos
>>>> roirosal
>>>> unho
>>>> Xosé
>>>>
>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>
>>>> Antón Méixome
>>>> any anonymous user
>>>> Cristina Uceda Camba
>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>> roirosal
>>>> serval2412
>>>> unho
>>>> Xosé
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>> <[hidden email]>
>>>>
>>>>
>>>> Dear Community,
>>>>
>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>>> instead of 4.3.2.
>>>>
>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>
>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>>> builds download page at
>>>>
>>>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>
>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>> details)
>>>>
>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>>
>>>>   https://bugs.freedesktop.org
>>>>
>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>
>>>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>
>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>>> e.g. contribute code:
>>>>
>>>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>
>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>
>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>
>>>> or help with funding our operations:
>>>>
>>>>   http://donate.libreoffice.org/
>>>>
>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>> from our wiki:
>>>>
>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>
>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>>> been possible without your help.
>>>>
>>>> On behalf of the Community,
>>>>
>>>> Christian
>>>> _______________________________________________
>>>> LibreOffice mailing list
>>>> [hidden email]
>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>
>>>> --
>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Perdón

de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado

(como andan as cabezas)

2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:

> Nota:
>
> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>
> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>
> Por mellor adaptación á norma RAG
>
> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>> Vale,
>>
>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>> mestra pero master document como documento principal. O interesante de
>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.
>>
>>
>> Protected _by a master password (recommended)
>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>
>>
>>
>> Master Form
>> Formulario principal
>>
>> Master Pages
>> Páxinas principais
>>
>> ~Master
>> ~Principal
>>
>> etc.
>>
>>
>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>> Iso é o que digo,
>>>
>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>> 100% da IU.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>> Ola,
>>>>>
>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>
>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>
>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>
>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>
>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>
>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>>>
>>>>
>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>
>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>
>>>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>
>>>>
>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>
>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>
>>>>> :-D
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Galego
>>>>>
>>>>> Terminology
>>>>>
>>>>> Antón Méixome
>>>>> any anonymous user
>>>>>
>>>>> Website
>>>>>
>>>>> Antón Méixome
>>>>> any anonymous user
>>>>> mbouzada
>>>>>
>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>
>>>>> Antón Méixome
>>>>> Xosé
>>>>>
>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>
>>>>> Antón Méixome
>>>>>
>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>
>>>>> Antón Méixome
>>>>>
>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>
>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>> Antón Méixome
>>>>> any anonymous user
>>>>> marcos
>>>>> roirosal
>>>>> unho
>>>>> Xosé
>>>>>
>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>
>>>>> Antón Méixome
>>>>> any anonymous user
>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>> roirosal
>>>>> serval2412
>>>>> unho
>>>>> Xosé
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>> <[hidden email]>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Dear Community,
>>>>>
>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>
>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>
>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>>>> builds download page at
>>>>>
>>>>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>
>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>> details)
>>>>>
>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>>>
>>>>>   https://bugs.freedesktop.org
>>>>>
>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>
>>>>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>
>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>
>>>>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>
>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>
>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>
>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>
>>>>>   http://donate.libreoffice.org/
>>>>>
>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>> from our wiki:
>>>>>
>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>
>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>>>> been possible without your help.
>>>>>
>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>
>>>>> Christian
>>>>> _______________________________________________
>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>> [hidden email]
>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>> Galician community LibO & AOO
>>
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
> Perdón
>
> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>
> (como andan as cabezas)

O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
«espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
en que te baseas porque en
http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
non vexo ningún substantivo.

Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
ben ao de separar palabras:
http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851


Deica

> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>> Nota:
>>
>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>
>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>
>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>
>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>> Vale,
>>>
>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante de
>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.
>>>
>>>
>>> Protected _by a master password (recommended)
>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>
>>>
>>>
>>> Master Form
>>> Formulario principal
>>>
>>> Master Pages
>>> Páxinas principais
>>>
>>> ~Master
>>> ~Principal
>>>
>>> etc.
>>>
>>>
>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>> Iso é o que digo,
>>>>
>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>> 100% da IU.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>> Ola,
>>>>>>
>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>
>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>
>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>
>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>
>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>
>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>>>>
>>>>>
>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>
>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>
>>>>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>
>>>>>
>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>
>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>
>>>>>> :-D
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Galego
>>>>>>
>>>>>> Terminology
>>>>>>
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>> any anonymous user
>>>>>>
>>>>>> Website
>>>>>>
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>> any anonymous user
>>>>>> mbouzada
>>>>>>
>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>> Xosé
>>>>>>
>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>
>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>
>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>
>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>> any anonymous user
>>>>>> marcos
>>>>>> roirosal
>>>>>> unho
>>>>>> Xosé
>>>>>>
>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>
>>>>>> Antón Méixome
>>>>>> any anonymous user
>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>> roirosal
>>>>>> serval2412
>>>>>> unho
>>>>>> Xosé
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>>>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Dear Community,
>>>>>>
>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>
>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>
>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>>>>> builds download page at
>>>>>>
>>>>>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>
>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>> details)
>>>>>>
>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>>>>
>>>>>>   https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>
>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>
>>>>>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>
>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>
>>>>>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>
>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>
>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>
>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>
>>>>>>   http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>
>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>> from our wiki:
>>>>>>
>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>
>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>
>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>
>>>>>> Christian
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>> [hidden email]
>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>> Galician community LibO & AOO
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>> Galician community LibO & AOO
>>
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Ola Leandro,

A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
substantivo «espazado».

E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
espazador

http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850

a condena de *espaciar
http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773

ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»

[def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos

     Deixa máis espazo entre liña e liña

Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.

Apertas,

Antón

P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
do lado castelán.
2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:

> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>> Perdón
>>
>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>
>> (como andan as cabezas)
>
> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
> en que te baseas porque en
> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
> non vexo ningún substantivo.
>
> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
> ben ao de separar palabras:
> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>
>
> Deica
>
>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>> Nota:
>>>
>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>
>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>
>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>
>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>> Vale,
>>>>
>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante de
>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.
>>>>
>>>>
>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Master Form
>>>> Formulario principal
>>>>
>>>> Master Pages
>>>> Páxinas principais
>>>>
>>>> ~Master
>>>> ~Principal
>>>>
>>>> etc.
>>>>
>>>>
>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>
>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>> 100% da IU.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>> Ola,
>>>>>>>
>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>
>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>
>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>
>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>
>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>
>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>
>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>
>>>>>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>
>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>
>>>>>>> :-D
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Galego
>>>>>>>
>>>>>>> Terminology
>>>>>>>
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>
>>>>>>> Website
>>>>>>>
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>
>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>> Xosé
>>>>>>>
>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>
>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>
>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>
>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>> marcos
>>>>>>> roirosal
>>>>>>> unho
>>>>>>> Xosé
>>>>>>>
>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>
>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>> roirosal
>>>>>>> serval2412
>>>>>>> unho
>>>>>>> Xosé
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>>>>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>
>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>
>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>
>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>
>>>>>>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>
>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>> details)
>>>>>>>
>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>>>>>
>>>>>>>   https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>
>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>
>>>>>>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>
>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>
>>>>>>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>
>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>
>>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>
>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>
>>>>>>>   http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>
>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>
>>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>
>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>
>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>
>>>>>>> Christian
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>> Galician community LibO & AOO
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>> Galician community LibO & AOO
>>
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>>
>> --
>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

O 23 outubro 2014 10:57, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
> Ola Leandro,
>
> A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
> son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
> os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
> ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
> substantivo «espazado».

Isto é o que eu non vexo tan claro. Por iso dicía de preguntarlles
para ver se o aclaran e de paso o inclúen no DRAG.


> E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
> moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
> espazador
>
> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850
>
> a condena de *espaciar
> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773
>
> ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»
>
> [def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos
>
>      Deixa máis espazo entre liña e liña
>
> Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.
>
> Apertas,
>
> Antón
>
> P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
> unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
> últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
> do lado castelán.

Xa, iso tamén.


Deica

> 2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>> Perdón
>>>
>>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>>
>>> (como andan as cabezas)
>>
>> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
>> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
>> en que te baseas porque en
>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
>> non vexo ningún substantivo.
>>
>> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
>> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
>> ben ao de separar palabras:
>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>>
>>
>> Deica
>>
>>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>> Nota:
>>>>
>>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>>
>>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>>
>>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>>
>>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>> Vale,
>>>>>
>>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante de
>>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Master Form
>>>>> Formulario principal
>>>>>
>>>>> Master Pages
>>>>> Páxinas principais
>>>>>
>>>>> ~Master
>>>>> ~Principal
>>>>>
>>>>> etc.
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>>
>>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
>>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>>> 100% da IU.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>> Ola,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>>
>>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>>
>>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>>
>>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>>
>>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>>
>>>>>>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>>
>>>>>>>> :-D
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Galego
>>>>>>>>
>>>>>>>> Terminology
>>>>>>>>
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>
>>>>>>>> Website
>>>>>>>>
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>>
>>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>>
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>
>>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>>
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>
>>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>>
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>
>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>>
>>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>> marcos
>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>> unho
>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>
>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>>
>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>> serval2412
>>>>>>>> unho
>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>>>>>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>>
>>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>>
>>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>>
>>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>>
>>>>>>>>   http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>>
>>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>>> details)
>>>>>>>>
>>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>>>>>>
>>>>>>>>   https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>>
>>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>>
>>>>>>>>  http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>>
>>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>>
>>>>>>>>   http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>>
>>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>>
>>>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>>
>>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>>
>>>>>>>>   http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>>
>>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>>
>>>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>>
>>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>>
>>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Christian
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>> Galician community LibO & AOO
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>> Galician community LibO & AOO
>>>
>>> --
>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
damufo damufo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Boas:
Penso que sería bo preguntar á RAG.

On 23/10/14 11:01, Leandro Regueiro wrote:

> O 23 outubro 2014 10:57, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>> Ola Leandro,
>>
>> A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
>> son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
>> os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
>> ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
>> substantivo «espazado».
> Isto é o que eu non vexo tan claro. Por iso dicía de preguntarlles
> para ver se o aclaran e de paso o inclúen no DRAG.
>
>
>> E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
>> moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
>> espazador
>>
>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850
>>
>> a condena de *espaciar
>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773
>>
>> ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»
>>
>> [def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos
>>
>>       Deixa máis espazo entre liña e liña
>>
>> Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.
>>
>> Apertas,
>>
>> Antón
>>
>> P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
>> unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
>> últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
>> do lado castelán.
> Xa, iso tamén.
>
>
> Deica
>
>> 2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>> Perdón
>>>>
>>>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>>>
>>>> (como andan as cabezas)
>>> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
>>> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
>>> en que te baseas porque en
>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
>>> non vexo ningún substantivo.
>>>
>>> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
>>> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
>>> ben ao de separar palabras:
>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>>>
>>>
>>> Deica
>>>
>>>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>> Nota:
>>>>>
>>>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>>>
>>>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>>>
>>>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>>>
>>>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>> Vale,
>>>>>>
>>>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante de
>>>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de teclado.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Master Form
>>>>>> Formulario principal
>>>>>>
>>>>>> Master Pages
>>>>>> Páxinas principais
>>>>>>
>>>>>> ~Master
>>>>>> ~Principal
>>>>>>
>>>>>> etc.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>>>
>>>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os apliquemos
>>>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>>>> 100% da IU.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>> Ola,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre o
>>>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo e
>>>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén hai
>>>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos secundarios"
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>>>
>>>>>>>> * http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>>>> * http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii de
>>>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos créditos
>>>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> :-D
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Galego
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Terminology
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Website
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>> marcos
>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>> serval2412
>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>, Libreoffice
>>>>>>>>> ln10 <[hidden email]>, "[hidden email]"
>>>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the third
>>>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed 4.3
>>>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been flagged
>>>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a try
>>>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
>>>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server for
>>>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>>>> details)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>    https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>   http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you can
>>>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>    http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>    http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>    http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not have
>>>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Christian
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>
>>>> --
>>>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO


--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

Enviei o seguinte:

Ola,
no Proxecto Trasno estamos debatendo un termo en base aos últimos
cambios realizados no DRAG. Este termo é o substantivo para "espazar",
concretamente refirido ás palabras.

Segundo un dos nosos membros o substantivo é lóxicamente "espazado" e
non "espazamento" que era o que se viña empregando de forma
maioritaria ata agora.

Poderíannos resolver esta dúbida e de paso incluír a solución no DRAG.

Un pouco á parte gustaríanos ter unha relación máis estreita co equipo
que elabora o DRAG de cara a integrar novas entradas, refiridas
especialmente ao ámbito das novas tecnoloxías. Estamos seguros de que
a nosa experiencia de 15 anos traducindo software ao galego será de
moita utilidade.

Moitas grazas e gran traballo!

O 23 outubro 2014 12:25, [hidden email] <[hidden email]> escribiu:

> Boas:
> Penso que sería bo preguntar á RAG.
>
>
> On 23/10/14 11:01, Leandro Regueiro wrote:
>>
>> O 23 outubro 2014 10:57, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>
>>> Ola Leandro,
>>>
>>> A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
>>> son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
>>> os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
>>> ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
>>> substantivo «espazado».
>>
>> Isto é o que eu non vexo tan claro. Por iso dicía de preguntarlles
>> para ver se o aclaran e de paso o inclúen no DRAG.
>>
>>
>>> E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
>>> moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
>>> espazador
>>>
>>>
>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850
>>>
>>> a condena de *espaciar
>>>
>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773
>>>
>>> ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»
>>>
>>> [def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos
>>>
>>>       Deixa máis espazo entre liña e liña
>>>
>>> Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.
>>>
>>> Apertas,
>>>
>>> Antón
>>>
>>> P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
>>> unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
>>> últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
>>> do lado castelán.
>>
>> Xa, iso tamén.
>>
>>
>> Deica
>>
>>> 2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>
>>>> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>>
>>>>> Perdón
>>>>>
>>>>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>>>>
>>>>> (como andan as cabezas)
>>>>
>>>> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
>>>> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
>>>> en que te baseas porque en
>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
>>>> non vexo ningún substantivo.
>>>>
>>>> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
>>>> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
>>>> ben ao de separar palabras:
>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>>>>
>>>>
>>>> Deica
>>>>
>>>>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>
>>>>>> Nota:
>>>>>>
>>>>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>>>>
>>>>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>>>>
>>>>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>>>>
>>>>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>
>>>>>>> Vale,
>>>>>>>
>>>>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante
>>>>>>> de
>>>>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de
>>>>>>> teclado.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Master Form
>>>>>>> Formulario principal
>>>>>>>
>>>>>>> Master Pages
>>>>>>> Páxinas principais
>>>>>>>
>>>>>>> ~Master
>>>>>>> ~Principal
>>>>>>>
>>>>>>> etc.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os
>>>>>>>> apliquemos
>>>>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>>>>> 100% da IU.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro
>>>>>>>> <[hidden email]>:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Ola,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre
>>>>>>>>>> o
>>>>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo
>>>>>>>>>> e
>>>>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén
>>>>>>>>>> hai
>>>>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos
>>>>>>>>> secundarios"
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> *
>>>>>>>>> http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>>>>> *
>>>>>>>>> http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii
>>>>>>>>>> de
>>>>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos
>>>>>>>>>> créditos
>>>>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> :-D
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Galego
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Terminology
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Website
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>> marcos
>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>> serval2412
>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>,
>>>>>>>>>> Libreoffice
>>>>>>>>>> ln10 <[hidden email]>,
>>>>>>>>>> "[hidden email]"
>>>>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the
>>>>>>>>>> third
>>>>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed
>>>>>>>>>> 4.3
>>>>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been
>>>>>>>>>> flagged
>>>>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a
>>>>>>>>>> try
>>>>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our
>>>>>>>>>> QA
>>>>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server
>>>>>>>>>> for
>>>>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>>>>> details)
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop
>>>>>>>>>> Bugzilla:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>    https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you
>>>>>>>>>> can
>>>>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>    http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>    http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not
>>>>>>>>>> have
>>>>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Christian
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>>>>>> desubscribirse
>>>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se
>>>>>>>>>> poderán borrar
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>> desubscribirse
>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>>>>> borrar
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>> Galician community LibO & AOO
>
>
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como
> desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

O 23 outubro 2014 12:35, Leandro Regueiro <[hidden email]> escribiu:

> Enviei o seguinte:
>
> Ola,
> no Proxecto Trasno estamos debatendo un termo en base aos últimos
> cambios realizados no DRAG. Este termo é o substantivo para "espazar",
> concretamente refirido ás palabras.
>
> Segundo un dos nosos membros o substantivo é lóxicamente "espazado" e
> non "espazamento" que era o que se viña empregando de forma
> maioritaria ata agora.
>
> Poderíannos resolver esta dúbida e de paso incluír a solución no DRAG.
>
> Un pouco á parte gustaríanos ter unha relación máis estreita co equipo
> que elabora o DRAG de cara a integrar novas entradas, refiridas
> especialmente ao ámbito das novas tecnoloxías. Estamos seguros de que
> a nosa experiencia de 15 anos traducindo software ao galego será de
> moita utilidade.
>
> Moitas grazas e gran traballo!

Ola de novo.

Esta é a resposta á mensaxe de arriba que se lles enviou polo
formulario do DRAG:


A forma “espazado” está incluída no Dicionario e recóllese como
participio e adxectivo, pero non como substantivo.

Á parte diso, tendo en conta que o sufixo –mento é un recurso habitual
para a derivación de substantivos a partir de verbos, que en xeral se
prefire para as formacións novas, e que é o que aparece en obras de
consulta ata o momento
(https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/buscas/busca.htm? ),
parece unha opción máis válida “espazamento”, tomándoo coa precaución
dunha forma non referendada polo de agora por parte da normativa.

En canto ao seu ofrecemento de colaboración, será transmitido aos
responsables da institución porque desde logo é unha necesidade a
contribución de especialistas nos distintos campos que acheguen os
seus coñecementos e experiencias, e unha satisfacción recibir
ofrecementos neste sentido. Moitas grazas.


Atentamente,

Seminario de Lexicografía
Real Academia Galega (RAG)
Rúa Tabernas, 11
Apartado de Correo 557
15001 - A Coruña
Teléfono: 981 20 73 08
Fax: 981 21 64 67
[hidden email]
www.realacademiagalega.org

Nota: Esta resposta foi elaborada polos servizos lingüísticos do
Seminario de Lexicografía, e non representa un ditame nin unha
decisión formal da Real Academia Galega.


> O 23 outubro 2014 12:25, [hidden email] <[hidden email]> escribiu:
>> Boas:
>> Penso que sería bo preguntar á RAG.
>>
>>
>> On 23/10/14 11:01, Leandro Regueiro wrote:
>>>
>>> O 23 outubro 2014 10:57, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>
>>>> Ola Leandro,
>>>>
>>>> A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
>>>> son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
>>>> os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
>>>> ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
>>>> substantivo «espazado».
>>>
>>> Isto é o que eu non vexo tan claro. Por iso dicía de preguntarlles
>>> para ver se o aclaran e de paso o inclúen no DRAG.
>>>
>>>
>>>> E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
>>>> moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
>>>> espazador
>>>>
>>>>
>>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850
>>>>
>>>> a condena de *espaciar
>>>>
>>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773
>>>>
>>>> ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»
>>>>
>>>> [def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos
>>>>
>>>>       Deixa máis espazo entre liña e liña
>>>>
>>>> Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.
>>>>
>>>> Apertas,
>>>>
>>>> Antón
>>>>
>>>> P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
>>>> unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
>>>> últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
>>>> do lado castelán.
>>>
>>> Xa, iso tamén.
>>>
>>>
>>> Deica
>>>
>>>> 2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>>
>>>>> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>>>
>>>>>> Perdón
>>>>>>
>>>>>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>>>>>
>>>>>> (como andan as cabezas)
>>>>>
>>>>> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
>>>>> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
>>>>> en que te baseas porque en
>>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
>>>>> non vexo ningún substantivo.
>>>>>
>>>>> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
>>>>> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
>>>>> ben ao de separar palabras:
>>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>>>>>
>>>>>
>>>>> Deica
>>>>>
>>>>>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>
>>>>>>> Nota:
>>>>>>>
>>>>>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>>>>>
>>>>>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>>>>>
>>>>>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>>>>>
>>>>>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Vale,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>>>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante
>>>>>>>> de
>>>>>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de
>>>>>>>> teclado.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>>>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Master Form
>>>>>>>> Formulario principal
>>>>>>>>
>>>>>>>> Master Pages
>>>>>>>> Páxinas principais
>>>>>>>>
>>>>>>>> ~Master
>>>>>>>> ~Principal
>>>>>>>>
>>>>>>>> etc.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os
>>>>>>>>> apliquemos
>>>>>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>>>>>> 100% da IU.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro
>>>>>>>>> <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Ola,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre
>>>>>>>>>>> o
>>>>>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo
>>>>>>>>>>> e
>>>>>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén
>>>>>>>>>>> hai
>>>>>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos
>>>>>>>>>> secundarios"
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> *
>>>>>>>>>> http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>>>>>> *
>>>>>>>>>> http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii
>>>>>>>>>>> de
>>>>>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos
>>>>>>>>>>> créditos
>>>>>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> :-D
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Galego
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Terminology
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Website
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>> marcos
>>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>>> serval2412
>>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>,
>>>>>>>>>>> Libreoffice
>>>>>>>>>>> ln10 <[hidden email]>,
>>>>>>>>>>> "[hidden email]"
>>>>>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the
>>>>>>>>>>> third
>>>>>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed
>>>>>>>>>>> 4.3
>>>>>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been
>>>>>>>>>>> flagged
>>>>>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a
>>>>>>>>>>> try
>>>>>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our
>>>>>>>>>>> QA
>>>>>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server
>>>>>>>>>>> for
>>>>>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>>>>>> details)
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop
>>>>>>>>>>> Bugzilla:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>    https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you
>>>>>>>>>>> can
>>>>>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>    http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>    http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not
>>>>>>>>>>> have
>>>>>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Christian
>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>>>>>>> desubscribirse
>>>>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se
>>>>>>>>>>> poderán borrar
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>> desubscribirse
>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>>>>>> borrar
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>> Galician community LibO & AOO
>>
>>
>>
>> --
>> Correo a [hidden email] para saber como
>> desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>> borrar

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [gl-discuss] Fwd: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available

> A forma “espazado” está incluída no Dicionario e recóllese como
> participio e adxectivo, pero non como substantivo.
>
> Á parte diso, tendo en conta que o sufixo –mento é un recurso habitual
> para a derivación de substantivos a partir de verbos, que en xeral se
> prefire para as formacións novas, e que é o que aparece en obras de
> consulta ata o momento
> (https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/buscas/busca.htm? ),
> parece unha opción máis válida “espazamento”, tomándoo coa precaución
> dunha forma non referendada polo de agora por parte da normativa.
>

Exactamente esa era o meu razoamento lingüístico pero... no meu
pensamento non entraba a existencia de espazado, nin adxectivo nin
participio (que é o mesmo) porque non se recollía no dicionario. Isto
é un invento:

https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/buscas/busca.htm#33786926

(se te dás de conta, aparece como substantivo)

Ao aparecer agora para a RAG espazar-espazado (agora adxectivo), pois
a ver se se aclaran. Só en palabras moi patrimoniais pode darse que o
participio sexa dobre ou diferente do substantivo:
fritir-fritido/frito, cinguir-cinguido/cinto

Eu non vexo coherente en absoluto o dobrete
espazar-espazado/espazamento (=desprazar-desprazado, comezar-comezo,
fornecer-fornecemento, agravar-agravamento, etc)

Que sorprendido estou de que che respondan algo.> En canto ao seu ofrecemento de colaboración, será transmitido aos
> responsables da institución porque desde logo é unha necesidade a
> contribución de especialistas nos distintos campos que acheguen os
> seus coñecementos e experiencias, e unha satisfacción recibir
> ofrecementos neste sentido. Moitas grazas.
>
>
> Atentamente,
>
> Seminario de Lexicografía
> Real Academia Galega (RAG)
> Rúa Tabernas, 11
> Apartado de Correo 557
> 15001 - A Coruña
> Teléfono: 981 20 73 08
> Fax: 981 21 64 67
> [hidden email]
> www.realacademiagalega.org
>
> Nota: Esta resposta foi elaborada polos servizos lingüísticos do
> Seminario de Lexicografía, e non representa un ditame nin unha
> decisión formal da Real Academia Galega.
>
>
>> O 23 outubro 2014 12:25, [hidden email] <[hidden email]> escribiu:
>>> Boas:
>>> Penso que sería bo preguntar á RAG.
>>>
>>>
>>> On 23/10/14 11:01, Leandro Regueiro wrote:
>>>>
>>>> O 23 outubro 2014 10:57, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>>
>>>>> Ola Leandro,
>>>>>
>>>>> A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
>>>>> son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
>>>>> os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
>>>>> ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
>>>>> substantivo «espazado».
>>>>
>>>> Isto é o que eu non vexo tan claro. Por iso dicía de preguntarlles
>>>> para ver se o aclaran e de paso o inclúen no DRAG.
>>>>
>>>>
>>>>> E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
>>>>> moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
>>>>> espazador
>>>>>
>>>>>
>>>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850
>>>>>
>>>>> a condena de *espaciar
>>>>>
>>>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773
>>>>>
>>>>> ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»
>>>>>
>>>>> [def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos
>>>>>
>>>>>       Deixa máis espazo entre liña e liña
>>>>>
>>>>> Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.
>>>>>
>>>>> Apertas,
>>>>>
>>>>> Antón
>>>>>
>>>>> P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
>>>>> unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
>>>>> últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
>>>>> do lado castelán.
>>>>
>>>> Xa, iso tamén.
>>>>
>>>>
>>>> Deica
>>>>
>>>>> 2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>>>
>>>>>> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>>>>
>>>>>>> Perdón
>>>>>>>
>>>>>>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>>>>>>
>>>>>>> (como andan as cabezas)
>>>>>>
>>>>>> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
>>>>>> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
>>>>>> en que te baseas porque en
>>>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
>>>>>> non vexo ningún substantivo.
>>>>>>
>>>>>> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
>>>>>> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
>>>>>> ben ao de separar palabras:
>>>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Deica
>>>>>>
>>>>>>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Nota:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>>>>>>
>>>>>>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>>>>>>
>>>>>>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>>>>>>
>>>>>>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Vale,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>>>>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante
>>>>>>>>> de
>>>>>>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de
>>>>>>>>> teclado.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>>>>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Master Form
>>>>>>>>> Formulario principal
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Master Pages
>>>>>>>>> Páxinas principais
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> ~Master
>>>>>>>>> ~Principal
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> etc.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>>>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>>>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os
>>>>>>>>>> apliquemos
>>>>>>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>>>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>>>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>>>>>>> 100% da IU.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro
>>>>>>>>>> <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Ola,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre
>>>>>>>>>>>> o
>>>>>>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo
>>>>>>>>>>>> e
>>>>>>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén
>>>>>>>>>>>> hai
>>>>>>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos
>>>>>>>>>>> secundarios"
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> *
>>>>>>>>>>> http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>>>>>>> *
>>>>>>>>>>> http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii
>>>>>>>>>>>> de
>>>>>>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos
>>>>>>>>>>>> créditos
>>>>>>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> :-D
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Galego
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Terminology
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Website
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>> marcos
>>>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>>>> serval2412
>>>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>,
>>>>>>>>>>>> Libreoffice
>>>>>>>>>>>> ln10 <[hidden email]>,
>>>>>>>>>>>> "[hidden email]"
>>>>>>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the
>>>>>>>>>>>> third
>>>>>>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed
>>>>>>>>>>>> 4.3
>>>>>>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been
>>>>>>>>>>>> flagged
>>>>>>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a
>>>>>>>>>>>> try
>>>>>>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our
>>>>>>>>>>>> QA
>>>>>>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server
>>>>>>>>>>>> for
>>>>>>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>>>>>>> details)
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop
>>>>>>>>>>>> Bugzilla:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>    https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you
>>>>>>>>>>>> can
>>>>>>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>    http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>    http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>    http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not
>>>>>>>>>>>> have
>>>>>>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Christian
>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>>>>>>>> desubscribirse
>>>>>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>>>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se
>>>>>>>>>>>> poderán borrar
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>>> desubscribirse
>>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>>>>>>> borrar
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>> desubscribirse
>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>>> borrar
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
dani-2 dani-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] [terminoloxia] espazado espazamento

Boas:

Eu non o entendín así a resposta, entendín

espazado é o participio e tamén adxectivo máis non substantivo
espazamento é  substantivo

O mesmo pasa con agravar
agravado: participio
agravamento: substantivo

Sobre o de responder,  teño que dicir que nos últimos meses levo
bastantes consultas e están a responder case no día.
Outra cousa son a  rigorosidade e calidade das respostas.

On 25/10/14 05:41, Anton Meixome wrote:

>> A forma “espazado” está incluída no Dicionario e recóllese como
>> participio e adxectivo, pero non como substantivo.
>>
>> Á parte diso, tendo en conta que o sufixo –mento é un recurso habitual
>> para a derivación de substantivos a partir de verbos, que en xeral se
>> prefire para as formacións novas, e que é o que aparece en obras de
>> consulta ata o momento
>> (https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/buscas/busca.htm? ),
>> parece unha opción máis válida “espazamento”, tomándoo coa precaución
>> dunha forma non referendada polo de agora por parte da normativa.
>>
> Exactamente esa era o meu razoamento lingüístico pero... no meu
> pensamento non entraba a existencia de espazado, nin adxectivo nin
> participio (que é o mesmo) porque non se recollía no dicionario. Isto
> é un invento:
>
> https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/buscas/busca.htm#33786926
>
> (se te dás de conta, aparece como substantivo)
>
> Ao aparecer agora para a RAG espazar-espazado (agora adxectivo), pois
> a ver se se aclaran. Só en palabras moi patrimoniais pode darse que o
> participio sexa dobre ou diferente do substantivo:
> fritir-fritido/frito, cinguir-cinguido/cinto
>
> Eu non vexo coherente en absoluto o dobrete
> espazar-espazado/espazamento (=desprazar-desprazado, comezar-comezo,
> fornecer-fornecemento, agravar-agravamento, etc)
>
> Que sorprendido estou de que che respondan algo.
>
>
>
>> En canto ao seu ofrecemento de colaboración, será transmitido aos
>> responsables da institución porque desde logo é unha necesidade a
>> contribución de especialistas nos distintos campos que acheguen os
>> seus coñecementos e experiencias, e unha satisfacción recibir
>> ofrecementos neste sentido. Moitas grazas.
>>
>>
>> Atentamente,
>>
>> Seminario de Lexicografía
>> Real Academia Galega (RAG)
>> Rúa Tabernas, 11
>> Apartado de Correo 557
>> 15001 - A Coruña
>> Teléfono: 981 20 73 08
>> Fax: 981 21 64 67
>> [hidden email]
>> www.realacademiagalega.org
>>
>> Nota: Esta resposta foi elaborada polos servizos lingüísticos do
>> Seminario de Lexicografía, e non representa un ditame nin unha
>> decisión formal da Real Academia Galega.
>>
>>
>>> O 23 outubro 2014 12:25, [hidden email] <[hidden email]> escribiu:
>>>> Boas:
>>>> Penso que sería bo preguntar á RAG.
>>>>
>>>>
>>>> On 23/10/14 11:01, Leandro Regueiro wrote:
>>>>> O 23 outubro 2014 10:57, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>>> Ola Leandro,
>>>>>>
>>>>>> A ver, se o verbo é «espazar» e tanto o participio coma o adxectivo
>>>>>> son «espazado» así como toda a familia léxica ten a base espaz- (agás
>>>>>> os que derivan de espacial)  e *espazamento non está recollido en
>>>>>> ningures... é evidente que a substantivación do adxectivo vai dar o
>>>>>> substantivo «espazado».
>>>>> Isto é o que eu non vexo tan claro. Por iso dicía de preguntarlles
>>>>> para ver se o aclaran e de paso o inclúen no DRAG.
>>>>>
>>>>>
>>>>>> E con respecto á definición tamén é evidente que tomaron unha decisión
>>>>>> moi firme de obrigar a utilizar esta forma para como indican tanto
>>>>>> espazador
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143850
>>>>>>
>>>>>> a condena de *espaciar
>>>>>>
>>>>>> http://www.realacademiagalega.org/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143773
>>>>>>
>>>>>> ou o exemplo explícito na acepción 7 de «espazo»
>>>>>>
>>>>>> [def.]Distancia que separa dous puntos ou dous obxectos
>>>>>>
>>>>>>        Deixa máis espazo entre liña e liña
>>>>>>
>>>>>> Non sei, se queres pregunta pero é perder o tempo. Niso é no que me baso.
>>>>>>
>>>>>> Apertas,
>>>>>>
>>>>>> Antón
>>>>>>
>>>>>> P.S. Outra cousa moi distinta é que a min non me guste ou me pareza
>>>>>> unha decisión un tanto bruta, contraria á tradición terminolóxica dos
>>>>>> últimos 25 anos e anti harmónica co portugués para favorecer a que cae
>>>>>> do lado castelán.
>>>>> Xa, iso tamén.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Deica
>>>>>
>>>>>> 2014-10-23 10:27 GMT+02:00 Leandro Regueiro <[hidden email]>:
>>>>>>> O 23 outubro 2014 02:22, Anton Meixome <[hidden email]> escribiu:
>>>>>>>> Perdón
>>>>>>>>
>>>>>>>> de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazado
>>>>>>>>
>>>>>>>> (como andan as cabezas)
>>>>>>> O de «sangría» →«sangrado» véxoo ben, pero «espazado»? É certo que
>>>>>>> «espazamento» non aparece por ningures, pero aínda así non sei moi ben
>>>>>>> en que te baseas porque en
>>>>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143849
>>>>>>> non vexo ningún substantivo.
>>>>>>>
>>>>>>> Supoño que sería cuestión de contactar coa xente do DRAG e preguntar
>>>>>>> pola solución axeitada xa que «espazar» si que ten un exemplo que acae
>>>>>>> ben ao de separar palabras:
>>>>>>> http://academia.gal/dicionario_rag/loadNoun.do?current_page=1&id=1143851
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Deica
>>>>>>>
>>>>>>>> 2014-10-23 2:22 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>> Nota:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Entre varios outros detalles menores cambiouse
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Indent & spacing = de *Sangría e espazamento  → Sangrado e espazamento
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Por mellor adaptación á norma RAG
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2014-10-21 19:23 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>> Vale,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Vou deixalo así, facendo unha variación: master password como chave
>>>>>>>>>> mestra pero master document como documento principal. O interesante
>>>>>>>>>> de
>>>>>>>>>> "mestre" é que permite utilizar a mesma letra para aceleradores de
>>>>>>>>>> teclado.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Protected _by a master password (recommended)
>>>>>>>>>> Protexidos mediante un contrasinal _mestre (recomendado)
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Master Form
>>>>>>>>>> Formulario principal
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Master Pages
>>>>>>>>>> Páxinas principais
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ~Master
>>>>>>>>>> ~Principal
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> etc.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> 2014-10-15 12:28 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>> Iso é o que digo,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Como non son o único en traducir e atopo certas incoherencias ou
>>>>>>>>>>> necesidades de perfeccionamento (en todo caso responsabilidade miña)
>>>>>>>>>>> quero realzar estes acordos para que sexan explícitos e os
>>>>>>>>>>> apliquemos
>>>>>>>>>>> en todas partes. A tradución é moi grande, en gran parte herdada de
>>>>>>>>>>> varias mans ao longo do tempo e hai que manter unha vixilancia
>>>>>>>>>>> constante. Vamos, que a min non me chega con chegar simplemente ao
>>>>>>>>>>> 100% da IU.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> 2014-10-15 11:34 GMT+02:00 Leandro Regueiro
>>>>>>>>>>> <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>>> 2014-10-15 11:04 GMT+02:00 Anton Meixome <[hidden email]>:
>>>>>>>>>>>>> Ola,
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Como veredes máis abaixo, está a rente de saír unha nova versión
>>>>>>>>>>>>> importante (das de tres números).
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Probádea. E o momento de repasar e ver cantas corrección serían
>>>>>>>>>>>>> necesarias para optimizar a tradución da interface.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Solicito axuda especialmente sobre as faltas de concordancia entre
>>>>>>>>>>>>> o
>>>>>>>>>>>>> obxecto e o xénero masculino ou feminino que corresponde así como
>>>>>>>>>>>>> sobre o tamaño ou estilo da cadea traducida (ás veces sobra espazo
>>>>>>>>>>>>> e
>>>>>>>>>>>>> non é necesario abreviar nin utilizar lingua telegráfica). Tamén
>>>>>>>>>>>>> hai
>>>>>>>>>>>>> que repasar a conciencia o das teclas aceleradoras, sobre todo nos
>>>>>>>>>>>>> formularios de funcionalidades, máis ca nos menús.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Finalmente, para o asentamento definitivo da terminoloxía debemos
>>>>>>>>>>>>> decidir algunhas cousas como
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> master document > documento principal / mestre
>>>>>>>>>>>> Eu diría "documento principal" sendo os outros "documentos
>>>>>>>>>>>> secundarios"
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> grid > grade / gradicela
>>>>>>>>>>>> Creo que isto xa está acordado como "grade":
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> *
>>>>>>>>>>>> http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=grade
>>>>>>>>>>>> *
>>>>>>>>>>>> http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Por suposto tamén é un chamamento á tradución da páxina do wikii
>>>>>>>>>>>>> de
>>>>>>>>>>>>> novas funcionalidades, polo menos se queredes aparecer nos
>>>>>>>>>>>>> créditos
>>>>>>>>>>>>> https://translations.documentfoundation.org/about/contributors/
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Ah, para o meu colega, o anonymous user, sempre atento, grazas.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> :-D
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Galego
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Terminology
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Website
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>>> mbouzada
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Impress Remote (Android)
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.1 – UI
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.2 – UI
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – UI
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Adolfo Jayme Barrientos
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>>> marcos
>>>>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> LibreOffice 4.3 – Help
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome
>>>>>>>>>>>>> any anonymous user
>>>>>>>>>>>>> Cristina Uceda Camba
>>>>>>>>>>>>> Ferran Vidal i Marginet
>>>>>>>>>>>>> roirosal
>>>>>>>>>>>>> serval2412
>>>>>>>>>>>>> unho
>>>>>>>>>>>>> Xosé
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>>>>>>>>>>> From: Christian Lohmaier <[hidden email]>
>>>>>>>>>>>>> Date: 2014-10-15 9:33 GMT+02:00
>>>>>>>>>>>>> Subject: [ANN] LIbreOffice 4.3.3 RC1 available
>>>>>>>>>>>>> To: libreoffice-dev <[hidden email]>,
>>>>>>>>>>>>> Libreoffice
>>>>>>>>>>>>> ln10 <[hidden email]>,
>>>>>>>>>>>>> "[hidden email]"
>>>>>>>>>>>>> <[hidden email]>, libreOffice-QA
>>>>>>>>>>>>> <[hidden email]>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Dear Community,
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> The Document Foundation is pleased to announce the first release
>>>>>>>>>>>>> candidate of LibreOffice 4.3.3. The upcoming 4.3.3 will be the
>>>>>>>>>>>>> third
>>>>>>>>>>>>> in a sequence of frequent bugfix release for our feature-packed
>>>>>>>>>>>>> 4.3
>>>>>>>>>>>>> line. Please be aware that LibreOffice 4.3.3 RC1 is not been
>>>>>>>>>>>>> flagged
>>>>>>>>>>>>> as ready for production use yet, however feel free to give it a
>>>>>>>>>>>>> try
>>>>>>>>>>>>> instead of 4.3.2.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> A work-in-progress list of new features in LibreOffice 4.3 can be
>>>>>>>>>>>>> found at https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.3
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our
>>>>>>>>>>>>> QA
>>>>>>>>>>>>> builds download page at
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>     http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Developers and QA might also be interested in the symbol server
>>>>>>>>>>>>> for
>>>>>>>>>>>>> windows debug information (see the release notes linked below for
>>>>>>>>>>>>> details)
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop
>>>>>>>>>>>>> Bugzilla:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>     https://bugs.freedesktop.org
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> A good way to assess the release candidate quality is to run some
>>>>>>>>>>>>> specific manual tests on it, our TCM wiki page has more details:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Regression_Tests#Full_Regression_Test
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> For other ways to get involved with this exciting project - you
>>>>>>>>>>>>> can
>>>>>>>>>>>>> e.g. contribute code:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>     http://www.libreoffice.org/community/developers/
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> translate LibreOffice to your language:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> http://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Localization_Guide
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> or help with funding our operations:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>     http://donate.libreoffice.org/
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> A list of known issues and fixed bugs with 4.3.3 RC1 is available
>>>>>>>>>>>>> from our wiki:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>     http://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.3.3/RC1
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
>>>>>>>>>>>>> contributed to the LibreOffice project - this release would not
>>>>>>>>>>>>> have
>>>>>>>>>>>>> been possible without your help.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On behalf of the Community,
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Christian
>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>> LibreOffice mailing list
>>>>>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>>>>> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>>>>>>>>> desubscribirse
>>>>>>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>>>>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se
>>>>>>>>>>>>> poderán borrar
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>>>>>> desubscribirse
>>>>>>>> O arquivo está dispoñible en
>>>>>>>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>>>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>>>>>>>> borrar
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>>>>>> Galician community LibO & AOO
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Correo a [hidden email] para saber como
>>>> desubscribirse
>>>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>>>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>>>> borrar
>> --
>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
>


--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar