[gl-discuss] Fwd: [libreoffice-l10n] Google Play Store - in need of translation

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Fwd: [libreoffice-l10n] Google Play Store - in need of translation

Google outra vez ao bloqueo!

Sabedes que unha das funcionalidades máis interesantes da rama 4 é a do
control remoto de Impress mediante un dispositivo con Android.

Ben pois o aplicativo para Android ofrécese desde aquí
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.libreoffice.impressremote

A descrición do aplicativo e as instrucións de uso pódense usar en varias
linguas españolas como o castelán e o catalán pero non en galego nin en
basco porque a Google Play non ofrece esta opción na interface.

Que se vos ocorre que poidamos facer?

Antón

---------- Forwarded message ----------
From: Thorsten Behrens <[hidden email]>
Date: 2013/2/9
Subject: Re: [libreoffice-l10n] Google Play Store - in need of translation
To: Anton Meixome <[hidden email]>
Cc: LibreOffice-l10n <[hidden email]>


Anton Meixome wrote:
> Here goes the galician translation.
>
> A problem may be in Google Play. There i'not a galician option for select.
> (Google ... grrr)
> I'm sure this will be the same for many others cultures and languages.
>
Ugh. Indeed - so to save people from translating into languages the
Play Store does not offer an option for: this are the ones I can still
add and that have no dedicated translation yet:

Afrikaans
Amharic
Arabic
Bulgarian
Chinese (traditional)
Chinese (simple)
Danish
German
English (UK)
Estonian
Filipino
Finnish
French
Greek
Hebrew
Hindi
Japanese
Catalan
Korean
Croatian
Latvian
Lithuanian
Malay
Dutch
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Rhaeto-Romance
Romanian
Russian
Swedish
Serbian
Slovak
Swahili
Thai
Czech
Ukrainian
Hungarian
Vietnamese
Belorussian
Zulu

Sorry for failing to mention this earlier,

-- Thorsten--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Miguel Bouzada Miguel Bouzada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Fwd: [libreoffice-l10n] Google Play Store - in need of translation

2013/2/9 Anton Meixome <[hidden email]>

> Google outra vez ao bloqueo!
>
> Sabedes que unha das funcionalidades máis interesantes da rama 4 é a do
> control remoto de Impress mediante un dispositivo con Android.
>
> Ben pois o aplicativo para Android ofrécese desde aquí
> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.libreoffice.impressremote
>
> A descrición do aplicativo e as instrucións de uso pódense usar en varias
> linguas españolas como o castelán e o catalán pero non en galego nin en
> basco porque a Google Play non ofrece esta opción na interface.
>
> Que se vos ocorre que poidamos facer?
>

Replicar esa info en galego nunha páxina do noso web, ou no wiki.


>
> Antón
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Thorsten Behrens <[hidden email]>
> Date: 2013/2/9
> Subject: Re: [libreoffice-l10n] Google Play Store - in need of translation
> To: Anton Meixome <[hidden email]>
> Cc: LibreOffice-l10n <[hidden email]>
>
>
> Anton Meixome wrote:
> > Here goes the galician translation.
> >
> > A problem may be in Google Play. There i'not a galician option for
> select.
> > (Google ... grrr)
> > I'm sure this will be the same for many others cultures and languages.
> >
> Ugh. Indeed - so to save people from translating into languages the
> Play Store does not offer an option for: this are the ones I can still
> add and that have no dedicated translation yet:
>
> Afrikaans
> Amharic
> Arabic
> Bulgarian
> Chinese (traditional)
> Chinese (simple)
> Danish
> German
> English (UK)
> Estonian
> Filipino
> Finnish
> French
> Greek
> Hebrew
> Hindi
> Japanese
> Catalan
> Korean
> Croatian
> Latvian
> Lithuanian
> Malay
> Dutch
> Norwegian
> Persian
> Polish
> Portuguese
> Rhaeto-Romance
> Romanian
> Russian
> Swedish
> Serbian
> Slovak
> Swahili
> Thai
> Czech
> Ukrainian
> Hungarian
> Vietnamese
> Belorussian
> Zulu
>
> Sorry for failing to mention this earlier,
>
> -- Thorsten
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en
> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>
>


--
Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
http://galpon.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar