[gl-discuss] Guía de iniciación a Writer e videotutoriais en Blogue do Trisquel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Guía de iniciación a Writer e videotutoriais en Blogue do Trisquel

http://blog.openoffice.gl/manuais-e-recursos-de-usuario/article/completo-tutorial-de-inicio-a

Espero que veñan máis porque poden ser moi prácticos para calquera
actividade de divulgación e formación.
Que eu saiba non hai nada desta natureza en galego.

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar