[gl-discuss] Importante nota para a documentación

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Importante nota para a documentación

Hai que seguir as indicacións sobre configuración da interface que se
recollen aquí para as guías oficiais

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Development#First_steps_with_the_Documentation_team

Son instrucións de marzo deste ano, así que bastante actualizadas


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Importante nota para a documentación

2012/9/19 Anton Meixome <[hidden email]>:
> Hai que seguir as indicacións sobre configuración da interface que se
> recollen aquí para as guías oficiais
>
> https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Development#First_steps_with_the_Documentation_team
>
> Son instrucións de marzo deste ano, así que bastante actualizadas

Utilizareinas para o tema das capturas.

Deica

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar