[gl-discuss] Integración dos menús de LIbO en Ubuntu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Integración dos menús de LIbO en Ubuntu

Interesante

Quantal Quetzal (12.10)
Libreoffice was updated to 3.6.1 with built-in menubar & HUD support
without needing a separate plugin.

haberá que probalo

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar