[gl-discuss] LibreOfffice 4.0.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] LibreOfffice 4.0.1

O control remoto para Android xa está dispoñíbel para Windows, Mac e Linux.
Solucionado totalmente o problema coa interface en galego.
http://blog.openoffice.gl/libo-libreoffice/article/a-document-foundation-anuncia-a

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar