[gl-discuss] Ligazons insteresantes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
damufo damufo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Ligazons insteresantes

Boas:
Deixo aquí estas dúas ligazóns (aínda en probas) por se resultan
interesantes.

http://extensions-test.libreoffice.org/
http://templates-test.libreoffice.org/

abur.

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar