[gl-discuss] Máis dun 30% do código da suite cambiou desde o nacemento de LibO

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Máis dun 30% do código da suite cambiou desde o nacemento de LibO

É o que se deriva de

-incorporación do código de Novell
-limpezas varias
-desenvolvementos propiamente
-reescritura de grandes partes
-solución de erros a manta

Un excelente artigo, con impresionantes infografías feitas polo blog
Antelink baseadas na comparanza de Michael Meeks ( o que fixo o video
de LIbo na nube) entre o código de OOo e LibO, tras un ano do
nacemento do fork.

http://www.antelink.com/blog/libreoffice-vs-openoffice-anatomical-study-fork.html
--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl // http://blog.libreoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

David Vázquez David Vázquez
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Máis dun 30% do código da suite cambiou desde o nacemento de LibO

A infografía é flipante, vese a simple vista a evolución de todo un ano...