[gl-discuss] Manual de Writer en galego

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Manual de Writer en galego

Creo que non hai mellor data ca esta para liberar definitivamente ao
público Manual que non puidemos sacar en papel. É moitísimo o traballo que
se fixo aí para que só estea ao alcance duns poucos.

http://blog.openoffice.gl/manuais-e-recursos-de-usuario/article/manual-de-writer-en-galego

Non é que estivese oculto pero claramente non tiña a difusión que merece.

Un saúdo,

Antón

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar