[gl-discuss] Microsoft Excel 2010 function translations

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Microsoft Excel 2010 function translations

Na lista de OpenOffice, Rob Weir atopu isto que pode ser de interese

http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~trieschn/excel/excel.html

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Leandro Regueiro Leandro Regueiro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Microsoft Excel 2010 function translations

Estaría ben que houbera un recurso semellantes para LibreOffice. Nese
caso sería realmente sinxelo facelo para máis linguas xa que todos os
ficheiros de tradución están a libre disposición.

Deica

2013/5/7 Anton Meixome <[hidden email]>:

> Na lista de OpenOffice, Rob Weir atopu isto que pode ser de interese
>
> http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~trieschn/excel/excel.html
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar