[gl-discuss] Nota de prensa sobre a saída da LiBo para empresas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Nota de prensa sobre a saída da LiBo para empresas

A versión 3.4.2 está xa lista para os usuarios.

A nota está "embargada ata mañá ás 12.00, pero como non vou estar publico xa.

En liña:
http://blog.libreoffice.gl/novas-e-anuncios/article/libreoffice-3-4-2-preparada-para-a

Vai anexa a nota de prensa


--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl // http://blog.libreoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar