[gl-discuss] Novo corrector para galego

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Novo corrector para galego

Comunícanme que a versión 12.10 do corrector Trasno se integrará na versión
3.6.4 e, desde xa, nas versións daily de LibO

The patch should be included in the daily builds available at
http://dev-builds.libreoffice.org/daily/ in the next 24-48 hours. More
information about daily builds can be found
at:http://wiki.documentfoundation.org/Testing_Daily_Builds
Affected users are encouraged to test the fix and report feedback.--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Miguel Bouzada Miguel Bouzada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Novo corrector para galego

Corrixiuse a dobre licenza ?

2012/10/26 Anton Meixome <[hidden email]>

> Comunícanme que a versión 12.10 do corrector Trasno se integrará na versión
> 3.6.4 e, desde xa, nas versións daily de LibO
>
> The patch should be included in the daily builds available at
> http://dev-builds.libreoffice.org/daily/ in the next 24-48 hours. More
> information about daily builds can be found
> at:http://wiki.documentfoundation.org/Testing_Daily_Builds
> Affected users are encouraged to test the fix and report feedback.
>
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en
> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>
>


--
Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
http://galpon.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Novo corrector para galego

A dobre licenza consta na extensión de Firefox (GPLv2 por riba da GPLv3).
Na extensión para LibO a licenza é GPLv3, que engloba as licenzas
anteriores (Mancomún) que eran da serie GPL.

De todas maneiras, estou de acordo en que, na vindeira versión, ademais de
corrixir algúns erros detectados, haberá que simplificar apoiándose no
feito de que non consta "versión X only".

Así o recomenda a FSF e como eu non son avogado, fiareime do seu consello.
2012/10/26 Miguel Bouzada <[hidden email]>

> Corrixiuse a dobre licenza ?
>
> 2012/10/26 Anton Meixome <[hidden email]>
>
>> Comunícanme que a versión 12.10 do corrector Trasno se integrará na
>> versión
>> 3.6.4 e, desde xa, nas versións daily de LibO
>>
>> The patch should be included in the daily builds available at
>> http://dev-builds.libreoffice.org/daily/ in the next 24-48 hours. More
>> information about daily builds can be found
>> at:http://wiki.documentfoundation.org/Testing_Daily_Builds
>> Affected users are encouraged to test the fix and report feedback.
>>
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO
>>
>> --
>> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
>> O arquivo está dispoñible en
>> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
>> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
>> borrar
>>
>>
>
>
> --
> Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> http://galpon.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
>


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar