[gl-discuss] Para facer probas de versións beta

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Para facer probas de versións beta

Para participar nas probas das versións beta de LibO recoméndase

- set up a VM with Ubuntu 12.04 and in it:
 - sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-prereleases
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get install libreoffice

Xa sabedes


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar