[gl-discuss] Para traducir 4.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Para traducir 4.1

Acaban de aparecer xa as cadeas para a interface de LibreOffice 4.1
4534 words need translation

https://translations.documentfoundation.org/gl/libo_ui/

Eu ireile dando pero calquera axuda virá moi ben.

A cantidade tan enorme de cambios débense á incorporación da barra
lateral (etilo symphony). Creo que o maior cambio da interface de
LibreOffice de todos os tempos.

Para ben ser, hai un mes para completar a tradución e así podela
probar nas versións candidatas.
A primeira será o 25 de xuño


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar