[gl-discuss] Saíu a Guía de iniciación con LibO v.4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Saíu a Guía de iniciación con LibO v.4

http://blog.openoffice.gl/manuais-e-recursos-de-usuario/article/comezar-con-libreoffice-4-0


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar