[gl-discuss] Tradución da versión 3.5 ao día

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Tradución da versión 3.5 ao día

Rematei hoxe de traducir a versión 3.5. Supoño que aínda virán novidades

https://translations.documentfoundation.org/gl/libo35x_ui/--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

damufo damufo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Tradución da versión 3.5 ao día

Parabéns!
Grazas!

En 2011/12/02 03:49, Anton Meixome escribiu:
> Rematei hoxe de traducir a versión 3.5. Supoño que aínda virán novidades
>
> https://translations.documentfoundation.org/gl/libo35x_ui/
>
>
>

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar