[gl-discuss] Tradución do software de foro

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Tradución do software de foro

De cara á creación dos foros de LibreOffice, a TDF escolleu o software
JForum
Habería que traducilo para cando nos activen un subforo ou unha instancia
de foro independente. Aínda está por decidir e depende da comunidade.

Voluntarios?

http://code.google.com/p/jforum2/source/browse/


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Miguel Bouzada Miguel Bouzada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [gl-discuss] Tradución do software de foro

agora mesmo ando cun trancazo tremendo.

Como tiña en mente facer a documentación para traballar cos .properties,
nuns días (así que a cabeza me deixe) póñome con el.

2012/9/28 Anton Meixome <[hidden email]>

> De cara á creación dos foros de LibreOffice, a TDF escolleu o software
> JForum
> Habería que traducilo para cando nos activen un subforo ou unha instancia
> de foro independente. Aínda está por decidir e depende da comunidade.
>
> Voluntarios?
>
> http://code.google.com/p/jforum2/source/browse/
>
>
> --
> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
> Galician community LibO & AOO
>
> --
> Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en
> http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán
> borrar
>
>


--
Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
http://galpon.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar