[gl-discuss] Usabilidade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Usabilidade

Por se vos interesa,
Jacobo Aragunde http://blogs.igalia.com/jaragunde/ (blog moi técnico
pero recomendable)

fixo esta presentación na FIC da Coruña a pasada semana

http://blogs.igalia.com/jaragunde/files/2014/11/libreoffice-arquitectura-accesibilidade-qa.pdf

É unha mágoa que non se presente por aquí para que o equipo galego
teña un pouco máis amplitude porque é desenvolvedor competente ao que
lle debemos algunhas das máis salientables melloras nas serie 4.3 de
LibreOffice.

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar