[gl-discuss] Varias instalacións de LIbreOffice en paralelo

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Varias instalacións de LIbreOffice en paralelo

Acabo de rematar esta tradución do wiki porque me parece interesante
para poder ter máis xente que faga probas de instalación.

Resulta unha información sinxela e práctica para os que estades
afeitos. A ver se alguén se anima a completala coa informacin que
falta de Windows e de Mac

https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/gl

E, tamén animarvos a traducir calquera outra será benvida :-)

--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar