[gl-discuss] Visión xeral da historia e o presente

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Visión xeral da historia e o presente

Magnífico resumo feito por Italo Vignoni

http://dl.dropbox.com/u/116590/italo-libreofficethehistory.pdf

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar