[gl-discuss] ask.libreoffice.org

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] ask.libreoffice.org

Ola a todos,

A Document Foundation está a implantar un novo recurso para usuarios
de LibreOffice.
Trátase dun sistema de foro de preguntas e respostas
http://ask.libreoffice.org/questions/

Semanas atrás as listas de LibreOffice estiveron inzadas de discusións
enormes e eternas sobre se implantar un sistema de foros oficial ou
continuar só coas listas de correo para a asistencia, deixando a
iniciativa dos foros a proxectos particulares ou satélites do proxecto
LibreOffice.
En resumo, quedou a cousa en que "se podía probar" xa que hai división
de opinións e diversas propostas de software en probas. As discusións
foron moi profundas e produtivas e como nada hai perfecto, tamén se
entende que o sistema de foros públicos son hoxe en día unha
ferramenta con grandes carencias e limitacións. Había que buscar unha
ferramenta máis acaída e entre outras propúxose un sistema tipo
http://askbot.com/ pero adaptado e evolucionado ás necesidades e
preferencias de LibreOffice.

De feito estase aínda traballando nos problemas de login, sistema de
buscas, internacionalización e categorización... pero sorpresivamente
xa está en liña e anunciado por Florian no blog oficial. Ás veces é
difícil acreditar na "organización" do desenvolvemento de LibreOffice.

Saúdos,

--
Antón Méixome - TDF member 105
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar