[gl-discuss] galegos hacking LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] galegos hacking LibreOffice

Curiosidade

Atopo cando menos dous colaboradores galegos ao código. En breve se
poderán ver resultados na 4.1.0

Javier Fernández → [hidden email]
Miguel Angel (da UdC) → [hidden email]

Este último máis ben colaborador do grupo español pero que está
facendo un intento de axudarnos

Non sei se así conseguiremos arranxar o bug especificamente galego que
temos coas abreviacións dos meses en Calc.

Digo isto porque pretendo reivindicalos tamén como colaboradores do
proxecto pero ao mellor meto a pata e prefiren que non se saiba deles.
--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar