[gl-discuss] [hunspell] cartafoles

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
dani-2 dani-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] [hunspell] cartafoles

Boas:
SO. Windows.
versión 4.2.0.4
Márcame cartafoles como incorrecta e propón como cartafois.
Mirei e trae a versión do corrector 12.10.
Instalei a 13.10 e parece que xa vai, mais tratei de retirar a versión
12.10 e non me deixa, ten un cadeado.

--
Dani


--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar