hoofdstuk 5 van de Handleiding voor Writer voor LibreOffice versie 7.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hoofdstuk 5 van de Handleiding voor Writer voor LibreOffice versie 7.1

Allen


Aan de Handleiding voor Writer voor LibreOffice versie 7.1, is hoofdstuk 5,
Pagina's opmaken: basis, toegevoegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
*https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/*
<https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/>


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy