hoofdstuk 8 van de Handleiding voor Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
kees538 kees538
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hoofdstuk 8 van de Handleiding voor Calc

Allen


Aan de Handleiding voor Calc, voor LibreOffice versie 7.0, is
hoofdstuk 8, Draaitabellen
gebruiken, toegevoegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy