kolommen als alinea-opmaak

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Pieter Pieter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kolommen als alinea-opmaak

Is er iemand die weet of het nieuwe odf 1.3 formaat er in gaat voorzien dat het aantal kolommen ook deel kan zijn van een alinea-opmaak-profiel? Dat is nu (odf 1.2) NIET zo. Ik vind dat echt jammer. Als je bijvoorbeeld een stuk schrijft met voetnoten, kan je niet je pagina's twee kolommen geven en je voetnoten één...
Ja, dat kan wel met kunst- en vliegwerk. Maar dat is niet serieus.
Ik heb nu eindelijk een beknopt stukje gelezen over de veranderingen die odf 1.3 gaat brengen maar ik zag het niet. Ik had ook niet de indruk dat het een uitputtende opsomming was. Vandaar dat ik het hier even vraag.
Opvallend en ook fijn dat Microsoft een financiële bijdrage heeft geleverd aan odf 1.3. Ik geloof niet dat ik dit soort dingen altijd kan doorgronden...
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Cor Nouws Cor Nouws
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: kolommen als alinea-opmaak

Hoi Pieter!

pieter wrote on 09/11/2019 12:34:

> Is er iemand die weet of het nieuwe odf 1.3 formaat er in gaat
> voorzien dat het aantal kolommen ook deel kan zijn van een
> alinea-opmaak-profiel? Dat is nu (odf 1.2) NIET zo. Ik vind dat echt
> jammer. Als je bijvoorbeeld een stuk schrijft met voetnoten, kan je
> niet je pagina's twee kolommen geven en je voetnoten één... Ja, dat
> kan wel met kunst- en vliegwerk. Maar dat is niet serieus. Ik heb nu
> eindelijk een beknopt stukje gelezen over de veranderingen die odf
> 1.3 gaat brengen maar ik zag het niet. Ik had ook niet de indruk dat
> het een uitputtende opsomming was. Vandaar dat ik het hier even
> vraag.

Meer over ODF en de procedures kun je hier vinden:
  https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

Maar je kunt ook een bugmelding bij LibreOffice maken. Dan krijg je ook
geod advies en er lezen wschlijk mensen mee die vaker updates voor ODF
leveren.

> Opvallend en ook fijn dat Microsoft een financiële bijdrage
> heeft geleverd aan odf 1.3. Ik geloof niet dat ik dit soort dingen
> altijd kan doorgronden...

Hogere bedrijfspolitiek ;)


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy