هماهنگي نمايش صفحات در libreoffice با microsoft word

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Zahra Ayat Zahra Ayat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

هماهنگي نمايش صفحات در libreoffice با microsoft word

با سلام خدمت شما.
من يكي از نابينايان هستم و به خاطر علاقه اي كه به برنامه هاي رايگان
دارم تصميم گرفتم با آفيس مايكروسافت خداحافظي كنم و از كاربران و تبليغ
كنندگان libreoffice باشم.
از اونجايي كه ميگن حتي خود آفيس هم توي بعضي ورژنهاش نميتونه فرمت و
قالب متن نوشته خودش رو دقيقا حفظ كنه ديگه چي برسه به يه آفيس ديگه كه
بخواد با آفيس مايكروسافت سازگار بشه خيلي نگران بودم كه مثلا اگه خواستم
كتابي مقاله اي چيزي بنويسم بايد چي كار كنم كه ديگران فكر كنن با آفيس
مايكروسافت نوشتم و ازم قبول كنن؟
متأسفانه در بين نابينايانم آفيسهاي رايگان و كلا برنامه هاي رايگان زياد
متداول نيست و همه معمولا از همون برنامه هاي متداول كرك شده استفاده
ميكنن به جز يكي دو نفري كه ميدونم.
يعني از هركي پرسيدم چه بينا و چه نابينا اكثرا با سرزنش مواجه شدم كه از
مايكروسافت استفاده كن. آفيس رايگان ديگه چيه؟ و اصلا مگه ميشه آفيس
رايگان باشه؟ براي كاربران ايراني كرك هم استفاده كني انگار رايگانه آفيس
توي جهان پذيرفته شده و معروفه و چيزايي از اين قبيل.
ميخواستم راهنمايي بفرمايين براي رفع اين سرزنشها، نزديكتر شدن اين
آفيسها به هم و تبليغ libreoffice بايد چي كار كنم؟
براي نمونه libreoffice رو به چند نفر از افراد بينا و نابينا معرفي كردم
اكثرا چون به آفيس عادت داشتن نتونستن بپذيرن.
يكي گفت پاورقيهام به هم ريخت اون يكي گفت فونت و كادرش به هم ريخت.
به خاطر اين مشكلات متأسفانه آموزشم براي libreoffice نيست و هرچي آموزش
نابيناها ضبط ميكنن درباره آفيس مايكروسافته و براي همين خيلي دچار مشكل
شدم در راه هدفم براي استفاده از برنامه هاي رايگان.
ممنون ميشم كسي بهم كمك كنه يا بتونم مستقيمتر در تماس باشم و راهنمايي بگيرم.
با تشكر: زهرا آيت.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted