συνημμένο: libreoffice5-ελληνικός ορθογράφος

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
our . our .
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

συνημμένο: libreoffice5-ελληνικός ορθογράφοςΟ.


From: [hidden email]
To: [hidden email]
Subject: libreoffice5-ελληνικός ορθογράφος
Date: Tue, 2 Aug 2016 13:49:30 +0300
Καλησπέρα,

το λογισμικό του υπολογιστή μου μόλις αναβαθίστηκε στα Ubuntu 16.04 και το libreoffice αναβαθμίστηκε αυτόματα σε libreoffice 5. Ενώ έχω εγκαταστήσει τις 3 επεκτάσεις που φαίνονται στη συνημμένη φωτογραφία, δεν πραγματοποιείται έλεγχος ορθογραφίας στα ελληνικά.

Θα ήθελα να μάθω αν πρόκειται για κάποιο bug ή έχω κάνει κάποιο λάθος στην εγκατάσταση και τι μπορώ να κάνω, καθώς εργάζομαι στο libreoffice.

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας

Ο.
         
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Simos Xenitellis Simos Xenitellis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [el-users] συνημμένο: libreoffice5-ελληνικός ορθογράφος

2016-08-02 13:50 GMT+03:00 our . <[hidden email]>:
>
> Καλησπέρα,
>
> το λογισμικό του υπολογιστή μου μόλις αναβαθίστηκε στα Ubuntu 16.04 και το libreoffice αναβαθμίστηκε αυτόματα σε libreoffice 5. Ενώ έχω εγκαταστήσει τις 3 επεκτάσεις που φαίνονται στη συνημμένη φωτογραφία, δεν πραγματοποιείται έλεγχος ορθογραφίας στα ελληνικά.
>
> Θα ήθελα να μάθω αν πρόκειται για κάποιο bug ή έχω κάνει κάποιο λάθος στην εγκατάσταση και τι μπορώ να κάνω, καθώς εργάζομαι στο libreoffice.
>
> Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
>

Η λίστα δεν προωθεί τα συνημμένα, οπότε δεν έχουμε λάβει τη φωτογραφία.
Θα χρειαστεί να την τοποθετήσεις σε μια υπηρεσία όπως το imgur.com και
να στείλεις το σύνδεσμο εδώ για να τη δούμε.

Στο Ubuntu 16.04 πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένος ορθογραφικός έλεγχος
για την ελληνική γλώσσα.
Έχεις εγκαταστήσει τη Γλωσσική υποστήριξη για τα ελληνικά; Είναι στο
{γραννάζι επάνω τέρμα δεξιά}→Ρυθμίσεις συστήματος...→Γλωσσική
υποστήριξη.
Αν δεν έχεις πάει εκεί, τότε θα σε προτρέψει άμεσα να εγκαταστήσεις τα
όποια πακέτα λείπουν.
Είναι εντάξει να λειτουργήσει ο ορθογραφικός έλεγχος ακόμα και αν το
περιβάλλον είναι στα αγγλικά.
Για να λειτουργήσει ο ορθογραφικός έλεγχος σε μια γλώσσα, πρέπει να
καθορίσεις ότι το κείμενο είναι στην ελληνική γλώσσα (μενού:
Εργαλεία→Γλώσσα, κτλ).

Σίμος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted