nesten van "Als"

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Lamont J Lamont J
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

nesten van "Als"

Geneste “Als”
Vermits ik niet onmiddellijk vond HOEVEEL “als” ik in EEN formule kan stoppen :zelf maar geprobeerd:
Tot 25 lukt dat perfect; MEER kan misschien wel, maar met 25 zullen de eerste noden van de gemiddelde gebruiker vermoedelijk wel gedekt zijn

opmerking daarbij over fout 509 ontbrekende “operarator”
kan ook zijn dat je de “;” vergeten was of dat je “:” getypt hebt ipv de “ ;”
groetjes
Julien
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
A Linderman A Linderman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Op 16-02-15 om 17:30 schreef Lamont J:

> Vermits ik niet onmiddellijk vond HOEVEEL “als” ik in EEN formule kan stoppen :zelf maar geprobeerd:
> Tot 25 lukt dat perfect; MEER kan misschien wel, maar met 25 zullen de eerste noden van de gemiddelde gebruiker vermoedelijk wel gedekt zijn

Volgens Microsoft geldt voor de laatste versies van Excel een maximum
van 64 geneste ALS() functies. Of dat ook opgaat voor Calc weet ik niet.

Ze vertellen er ook bij dat als je veel geneste ALS functies gebruikt,
je beter een andere functie kunt nemen.

https://support.office.microsoft.com/en-us/article/IF-function-a918d97a-251e-4af5-bd15-09b12b8742bb?CorrelationId=78879fe7-9a57-44cd-8588-5816b9ad5bd5&ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Ik zou het uitproberen. Wie weet kan Calc er een meer... :-)

--
Antoon
Ubuntu Linux 3.13.0-24
LibreOffice Versie: 4.2.7.2

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
VLB1 VLB1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Mijn ervaring uit het verleden is dat er in LO meer "als" functies
toepasbaar zijn dan in excel.
En zodra je tegen beperking aan loopt is het juist om het met een andere
functie te bekorten.

groeten Frank

A Linderman schreef op 16-2-2015 om 18:33:

> Op 16-02-15 om 17:30 schreef Lamont J:
>
>> Vermits ik niet onmiddellijk vond HOEVEEL “als” ik in EEN formule kan
>> stoppen :zelf maar geprobeerd:
>> Tot 25 lukt dat perfect; MEER kan misschien wel, maar met 25 zullen
>> de eerste noden van de gemiddelde gebruiker vermoedelijk wel gedekt zijn
>
> Volgens Microsoft geldt voor de laatste versies van Excel een maximum
> van 64 geneste ALS() functies. Of dat ook opgaat voor Calc weet ik niet.
>
> Ze vertellen er ook bij dat als je veel geneste ALS functies gebruikt,
> je beter een andere functie kunt nemen.
>
> https://support.office.microsoft.com/en-us/article/IF-function-a918d97a-251e-4af5-bd15-09b12b8742bb?CorrelationId=78879fe7-9a57-44cd-8588-5816b9ad5bd5&ui=en-US&rs=en-US&ad=US 
>
>
> Ik zou het uitproberen. Wie weet kan Calc er een meer... :-)
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
A Linderman A Linderman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Op 16-02-15 om 18:42 schreef VLB1:

> Mijn ervaring uit het verleden is dat er in LO meer "als" functies
> toepasbaar zijn dan in excel.

Begrijp ik niet. Het ging om het nesten van de functie ALS in één cel.

=ALS(A1=1;"Aap";ALS(A1=2;"Noot";ALS(A1=3;"Mies";ALS(A1=4;"L";"O"))))

> En zodra je tegen beperking aan loopt is het juist om het met een andere
> functie te bekorten.

Precies. In het bovenstaande voorbeeld ben je beter af met de functie
VLOOKUP. Al helemaal als daar nog 60 keer vaker de functie ALS voorkomt.

--
Antoon
Ubuntu Linux 3.13.0-24
LibreOffice Versie: 4.2.7.2

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
VLB1 VLB1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Beste Antoon,

A Linderman schreef op 16-2-2015 om 20:06:
> Op 16-02-15 om 18:42 schreef VLB1:
>
>> Mijn ervaring uit het verleden is dat er in LO meer "als" functies
>> toepasbaar zijn dan in excel.
>
> Begrijp ik niet. Het ging om het nesten van de functie ALS in één cel.
Het nesten binnen LO kunnen meer geneste functie "als" dan bij excel.
>
> =ALS(A1=1;"Aap";ALS(A1=2;"Noot";ALS(A1=3;"Mies";ALS(A1=4;"L";"O"))))
>
>> En zodra je tegen beperking aan loopt is het juist om het met een andere
>> functie te bekorten.
>
> Precies. In het bovenstaande voorbeeld ben je beter af met de functie
> VLOOKUP. Al helemaal als daar nog 60 keer vaker de functie ALS voorkomt.
>
Er zijn altijd situaties te bedenken dat met de geneste situatie
wenselijker is.


groeten Frank

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
A Linderman A Linderman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Op 16-02-15 om 20:21 schreef VLB1:

> Er zijn altijd situaties te bedenken dat met de geneste situatie
> wenselijker is.

Ammehoela, die kende ik nog niet... :-) Voorbeeld?

Kijk eens naar deze code hieronder met een paar geneste ALS functies.
Heb ik lang geleden gemaakt voor een taxichauffeur die de nachturen
(00.00 tot 6.00u) met zijn spreadsheet wilde uitrekenen en er niet
uitkwam. De totale werktijd kon die wel zelf uitrekenen. Het werkt
alleen als de begintijd en eindtijd niet meer dan 48 uur uit elkaar liggen.

Niet om aan te zien, laat staan of iemand zich daar verder in wil
verdiepen.

A2 Begintijd
B2 Eindtijd

=ALS(EN(((A2-GEH.GET.(A2))>=0,25);((B2-GEH.GET.(B2))>=0,25));REST((AFRONDEN.NAAR.BOVEN(B2;0)-AFRONDEN.NAAR.BOVEN(A2;0));0,75);ALS(((A2-GEH.GET.(A2))>=0,25);REST((B2-AFRONDEN.NAAR.BOVEN(A2;0));0,75);ALS(((B2-GEH.GET.(B2))>=0,25);REST(((GEH.GET.(B2)+0,25)-A2);0,75);REST((B2-A2);0,75))))

En nu de zelfgemaakte functie NACHT() die de 48 uur beperking niet
heeft. Dat is toch veel overzichtelijker en wenselijker. :-)

REM  *****  BASIC  *****

Function Nacht(a as double, b as double)
Dim Minuten as integer
Dim I
Dim EenMinuut
Dim BeginTijd
Dim AchterKomma
Dim VoorKomma as integer
Dim NachtMinuten

Minuten=(b-a)*24*60
EenMinuut=0.000694444
BeginTijd=a

For I = 1 to Minuten
        BeginTijd = BeginTijd + EenMinuut
        AchterKomma = BeginTijd - int(BeginTijd)
                If AchterKomma < 0.25 Then
                        NachtMinuten = NachtMinuten + 1
                End If
Next I
Nacht=NachtMinuten
End Function


--
Antoon
Ubuntu Linux 3.13.0-24
LibreOffice Versie: 4.2.7.2

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Ad Rienks Ad Rienks
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Dick,

Op 16 februari 2015 22:29 schreef Dick Stomp <[hidden email]>:

> Tot volle tevredenheid doe ik weer alles met Basic


Meestal doe ik dat ook. Maar vroeger werkte ik in mijn
financieel-administratieve job toch bijna dagelijks met spreadsheets, naast
de boekhoudsoftware.

Met vriendelijke groet,
Ad Rienks

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Leo L te Braake Leo L te Braake
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

In reply to this post by A Linderman
Dick Stomp schreef op 16-2-2015 om 22:29:
> JUIST!
> Ik heb het helemaal gehad met spreadsheets voor administratie.n
> Het is niet te lezen!

Dat vind ik wel meevallen, maar je moet inderdaad wel een beetje met
functies, macro's  en lay-out kunnen omgaan.
Vanavond heb ik de vergaderstukken voor onze vereniging binnengekregen
om op de site klaar te zetten voor downloaden.

  * De agenda vermeldde niet welk type vergadering en welke datum die
    vergadering is en de datum van vaststelling van de agenda
  * De stukken van de secretaris vermeldden niet de datum van het
    concept. Er kan zo ergens een tussenresultaat ergens op tafel komen...
  * De penningmeester heeft drie spreadsheetpagina's aangeleverd.
    Ongedateerd, zonder toelichting. Wordt een lekker lange vergadering
    zo...
  * Een brief van een lid over een heikele kwestie was door hem niet
    gedateerd  en vermeldt geen datum van ontvangst bij het bestuur
  * Een schema, behorend bij dat heikele punt (waarvan al twee eerdere
    versies verspreid zijn) zijn ongedateerd en versieloos
  * De club heeft vanouds een heel mooie huisstijl, ook digitaal bij
    heel het bestuur bekend. Alleen de secretaris heeft het op éen stuk
    gebruikt

En als je dan zegt dat dat een ordelijk stukkenbeheer op de site niet
ten goede komt, ontmoet je alleen glazige blikken. Zucht...


> Tot volle tevredenheid doe ik weer alles met Basic of COBOL. Al vijftig
> jaar nu...
Welke hardware en welk OS gebruik jij om met Cobol te knutselen?
Persoonlijk zou ik nog wel eens weer met Fortran willen stoeien :-)


Leo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Ad Rienks Ad Rienks
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nesten van "Als"

Hoi Dick,

Op 16 februari 2015 23:27 schreef Dick Stomp <[hidden email]>:

> Basic-256 met ingebouwde SQL-base.
> Dat is van Jim uit Canada, net als ik een vakidioot.
>

Met die Jim en zijn programma zou ik ook wel eens kennis willen maken.

Met vriendelijke groet,
Ad Rienks

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted