new-in

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Tatyana Kurtakova Tatyana Kurtakova
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

new-in

Здравейте, казвам се Татяна и ще се радвам да се включа към екипа
развиващ ЛибреОфис в България.

Искам да се занимавам с Преводи и Локализация.
Можете ли да ме насочите от къде и как да започна?
Благодаря

Поздрави,
Таня

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/bg/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy