[no-announce] LibreOffice 3,4,0 på norsk er her.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[no-announce] LibreOffice 3,4,0 på norsk er her.

The Document Foundation annonserte den 3 juni at LibreOffice
3,4,0 er klar. Du kan lese mer om dette på bloggen til TDF:

http://blog.documentfoundation.org/2011/06/03/the-document-foundation-announces-libreoffice-3-4-0/

Vennlig hilsen,
LibreOffice Norge

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/announce/