[no-announce] LibreOffice 3.4 RC1 er nå tilgjengelig.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[no-announce] LibreOffice 3.4 RC1 er nå tilgjengelig.

Utgivelsen av LibreOffice 3.4 nærmer seg og med det slippes første
utgivelsekandidat i form av Release Candidate 1. Denne kan lastes
ned på vår hjemmeside:

http://no.libreoffice.org/last-ned-libreoffice/utgivelsekandidater/

For flere detaljer om hva som er nytt i versjon 3.4, anbefaler vi
å lese http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.4 (engelsk).

Vennlig hilsen,
Olav Dahlum
LibreOffice Norge

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/announce/