[no-announce] LibreOffice Norge er også på Identi.ca og Twitter.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[no-announce] LibreOffice Norge er også på Identi.ca og Twitter.

For de som ennå ikke har fått det med seg, så er altså LibreOffice
Norge også å finne på både Twitter: http://twitter.com/libonorge og
Identi.ca: http://identi.ca/libonorge.

Hilsen LibreOffice Norge
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/announce/