[no-announce] LibreOffice trenger nynorsk-oversettere.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[no-announce] LibreOffice trenger nynorsk-oversettere.

LibreOffice har fortsatt en ufullstendig oversettelse på nynorsk og
trenger derfor noen som kan ta seg av det.
Materialet blitt gjort tilgjengelig på:
http://translations.documentfoundation.org/nn/ for de som måtte føle kallet.
Du velger selv arbeidsmetode og om skrivetilgang til tjeneren er ønskelig.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://no.libreoffice.org/lists/announce/